Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Regionalt ställningstagande

Leqvio (inklisiran) vid hyperkolesterolemi

Leqvio (inklisiran) är föremål för nationellt ordnat införande. NT-rådet har i september 2022 lämnat en rekommendation till regionerna, utifrån en hälsoekonomisk utvärdering, att läkemedlet kan användas i vissa situationer .

I och med att NT-rådet inte bedömt att läkemedlet bör användas finns behov av ett regionalt ställningstagande som stöd till vårdgivarna.

Läs NT-rådets fullständiga rekommendation » Pdf, 203.8 kB.

Regionalt ställningstagande av Region Stockholms läkemedelskommitté och expertgruppen för hjärt- och kärlsjukdomar

Det saknas i dagsläget information om Leqvios effekt på kardiovaskulära händelser och död då kardiovaskulära outcomestudier för Leqvio inte är klara än. Detta kan jämföras med statiner, ezetimib och PCSK9-hämmarna alirokumab och evolokumab där det finns robusta studiedata på kardiovaskulära händelser och död.

Expertgruppen för hjärt-och kärlsjukdomar och Region Stockholms läkemedelskommitté rekommenderar för närvarande användning av Leqvio endast i särskilt utvalda fall, tills mer data och erfarenhet finns.

Vissa vuxna patienter med mycket hög kardiovaskulär risk som av olika skäl inte kan behandlas med statin, ezetimib eller alirokumab/evolokumab, eller inte svarar på behandlingen skulle kunna vara aktuella för behandling med Leqvio. Ställningstagande till sådan behandling bör ske på sjukhusmottagningar med stor erfarenhet av lipidsänkande behandling inklusive PCSK9-hämmare och patienterna bör följas upp på respektive mottagning.

Vid behov av ytterligare diskussion angående eventuell behandling med Leqvio kan man överväga konsultation med hjärtkliniken Karolinska universitetssjukhuset, endokrinkliniken Karolinska universitetssjukhuset Huddinge eller hjärtkliniken (kardiovaskulära riskmottagningen) Danderyds sjukhus.

Region Stockholms läkemedelskommitté
Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för hjärt- och kärlsjukdomar

Senast ändrad