Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Statiner – bland de bästa läkemedlen vi har för mindre än en krona per dag

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för hjärt- och kärlsjukdomar

Senast ändrad 2019-07-02