Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Utnyttja ambulatorisk blodtrycksmätning och hemblodtryck i större utsträckning

Stressreaktion i samband med sjukvårdskontakter kan medföra att uppmätt blodtryck blir högre jämfört med de blodtrycksnivåer som förekommer i andra miljöer. Denna så kallade vitrockseffekt kan leda till överbehandling av personer som egentligen har ett väl kontrollerat blodtryck. Omvänt förekommer också att personer har ett normalt blodtryck uppmätt vid sjukvårdskontakter men ett förhöjt blodtryck utanför sjukvårdsmiljön. Denna så kallade maskerade hypertoni ger en hög risk för hjärt-kärlkomplikationer och riskerar förbli obehandlad om man endast förlitar sig på blodtryck mätt på mottagningen.

Det finns idag gott stöd för att ambulatorisk blodtrycksmätning över 24 timmar ger bättre information om diagnos och prognos än blodtrycksmätning på mottagningen. Även standardiserad blodtrycksmätning i hemmet ger värdefull tilläggsinformation för diagnostik, riskbedömning och monitorering av behandling utöver mätningar på mottagningen. Det ökar också många patienters delaktighet i behandlingen. Därför bör hemblodtrycksmätning och ambulatorisk blodtrycksmätning nyttjas oftare i sjukvården.

Kortfattad beskrivning av praktiskt genomförande och tolkning av hemblodtrycksmätning och ambulatorisk blodtrycksmätning finns på Läkemedelsverkets hemsida Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel – bakgrundsdokumentation, hypertoni.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för hjärt- och kärlsjukdomar

Källa

  1. Fagard RH, Cornelissen VA. Incidence of cardiovascular events in white-coat, masked and sustained hypertension versus true normotension: a meta-analysis. J Hypertens. 2007;25:2193-8
  2. O'Brien E, Parati G, Stergiou G, Asmar R, Beilin L, Bilo G et al. European Society of Hypertension position paper on ambulatory blood pressure monitoring. J Hypertens 2013;31:1731-68
  3. Parati G, Stergiou GS, Asmar R, Bilo G, de Leeuw P, Imai Y et al. European Society of Hypertension practice guidelines for home blood pressure monitoring. J Hum Hypertens. 2010;24(12):779-85
  4. Boström Bengtsson K, Carlberg B, et al. Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel – behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 2014;25:20-33
  5. Kahan T, Bengtsson Boström K. Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel – bakgrundsdokumentation. Hypertoni. Information från Läkemedelsverket 2014;25:56-64

Senast ändrad