Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vilseledande om ASA och stroke vid förmaksflimmer

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för hjärt- och kärlsjukdomar

Senast ändrad 2019-07-03