Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nedtrappning av lokala glukokortikoider

Publicerat 2023-10-19

Målet vid behandling med lokala glukokortikoider är att snabbt uppnå symtomfrihet och sedan trappa ned till lägsta effektiva nivå.

Val av styrka för behandling med lokala glukokortikoider beror på hudsjukdom och hudmanifestationernas lokalisation och typ. Grupp III-steroider används till exempel vid psoriasis och kraftigt eksem på bål och extremiteter, medan det till ansikte och djupa hudveck inte bör användas starkare än grupp II-steroid.

Målet är att snabbt uppnå symtomfrihet och sedan trappa ned till lägsta effektiva nivå. Det är vanligare att behålla samma läkemedel och gle­sa ut behandlingen än att övergå till svagare preparat. Därigenom reduceras antalet preparat och risken för förväxlingar minskar. Behandling med lokala glukokortikoider ska alltid kombineras med mjukgörare. Det är viktigt att man smörjer med glukokortikoider innan man smörjer med mjukgörare på grund av risk för sämre upptag.

Grupp III-steroid 1 gång/dag i 1–3 veckor (tills rodnad och klåda försvunnit), därefter nedtrappning till två gånger per vecka, till exempel som weekend-terapi i 2–3 veckor. Alternativt kan nedtrappning via svagare glukokortikoider ske (se grupp II nedan).

Grupp II-steroid 1 gång/dag i 1–2 veckor, därefter glesare (till exempel varannan dag eller två gånger per vecka) eller byte till grupp I.

Grupp I-steroid 1 gång/dag. Kan sättas ut utan nedtrappning.

Kom ihåg att alltid använda mjukgörande underhållsbehandling som recidivprofylax! Beredningsformen (kräm, salva, kutan lösning, kutan emulsion) styrs av patientens preferenser. Men vid vätskande eksem och i hudveck bör kräm användas om patienten inte föredrar något annat.

Vid exacerbation får man återgå till intensiv behandling.

Hos barn upp till 2 år används i första hand grupp I-glukokortikoider med tillfällig upptrappning till grupp II vid behov. Barn som inte svarar på denna behandling ska remitteras till dermatolog.

Lokal kortikosteroidbehandling till kroppen (inte ansikte) i förhållande till ålder och svårighetsgrad av atopisk dermatit

Svårighetsgrad

Barn 0–2 år

Barn 2–6 år

Barn från 7 år och vuxna

Lindrig

Grupp I

Grupp I

Grupp I–II

Måttlig

Grupp I–II

Grupp II–III

Grupp II–III

Svår

Grupp II

Grupp III

Grupp III

Uppskattad åtgång i gram av kortikosteroid för behandling en gång dagligen under en vecka

Ålder

Hela kroppen

Bålen

Armar och ben

6 månader

20

8

10

<4 år

30

10

20

<8 år

45

20

25

<12 år

60

20

30

Barn >12 år och vuxna (>70 kg)

85

30

45

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för hud- och könssjukdomar

Senast ändrad