Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Beakta pris och indikation vid val av echinokandin

En ny upphandling av echinokandiner har genomförts i Region Stockholm med avtalsstart den 1 mars 2024. Priserna för echinokandiner har gått ned de senaste åren, men det finns ändå av ekonomiska skäl anledning att fundera över val av echinokandin.

Echinocandinerna förefaller väsentligen lika i effekt och i de flesta fall utbytbara, men det finns väldigt få direkt jämförande studier. Vid val av echinokandin måste godkända indikationer, kontraindikationer samt eventuell interaktionsproblematik beaktas.

Särskilda aspekter på val av echinokandin

Mikafungin är den enda echinokandinen som är godkänd för profylax mot candidainfektion.

Anidulafungin är den enda echinokandinen som inte behöver dosjusteras vid kraftigt nedsatt leverfunktion.

I allmänhet avstår man från att ge mikafungin till patienter med ökad risk för leverpåverkan.

Av Region Stockholm upphandlade produkter från och med 1 mars 2024:

Substans

Produkt

Styrka

Avtalspris

Jämför 14 dagars behandling*

anidulafungin

Ecalta

100 mg

434 kr

6 510 kr

kaspofungin

Caspofungin Tillomed

50 mg

249 kr

Patient ≤80 kg: 3 618 kr


Caspofungin Tillomed

70 mg

381 kr

Patient ≥80 kg: 5 334 kr

mikafungin

Micafungin Bioglan

50 mg

690 kr

Profylax: 9 660 kr


Micafungin Bioglan

100 mg

720 kr

Behandling: 10 080 kr

*Utifrån doseringsrekommendationer för vuxna enligt produktresumén (FASS).

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för infektionssjukdomar

Senast ändrad