Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rekommendation för behandling med läkemedel mot hepatit C

Inom ramen för regionernas samverkan för läkemedel har avtal tagits fram för läkemedel mot hepatit C. Avtal har tecknats för följande fem läkemedel:

  • Epclusa (sofosbuvir/velpatasvir)
  • Harvoni (sofosbuvir/ledipasvir)
  • Sovaldi (sofosbuvir)
  • Vosevi (sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir)
  • Zepatier (elbasvir/grazoprevir).

Utifrån de nya avtalen som regionerna och läkemedelsföretagen har tecknat för läkemedel vid behandling av hepatit C rekommenderas:

  • Att vid genotyp 1 och 4 i första hand använda Harvoni eller Zepatier.
  • Att vid genotyp 2 och 3 i första hand använda Epclusa.
  • Att avstå från behandling med Maviret förutom om det är särskilt medicinskt motiverat.
  • Att användning av läkemedlen sker i enlighet med förmånsbesluten från TLV.
  • Att patienterna registreras i kvalitetsregistret InfCare Hepatit.

Avtalen gäller till och med december 2023 och omfattar all receptexpedition inom läkemedels­förmånerna eller enligt smittskyddslagen. Kostnaden enligt avtal är konfidentiell.

Maviret (glekaprevir/pibrentasvir) som saknar avtal bör endast användas undantagsvis och då endast för patienter som utvecklat fibrosstadium F3 eller F4 och för vilka behandling med de rekommenderade läkemedlen inte är lämplig samt för patienter som genomgått organtransplantation eller uppvisar svåra extrahepatiska manifestationer av hepatit C.

Läkemedlen ska förskrivas av, eller i samråd med, läkare vid infektions- eller gastroenterologisk klinik med erfarenhet av att behandla patienter med kronisk hepatit C-infektion.

Rickard Malmström
Tf ordförande, Region Stockholms läkemedelskommitté

Jaran Eriksen
ordförande, Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för infektionssjukdomar

Senast ändrad