Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Retapamulin (Altargo) slut på svenska marknaden

Sedan tidigare har tillverkningen av retapamulinsalva (Altargo) som används vid svinkoppor upphört och under sommaren 2018 har lagret tagit slut på den svenska marknaden. Som ersättning vid måttlig impetigo, när tvål och vatten inte hjälper, rekommenderas kräm eller salva som innehåller fusidinsyra (Fudicin) två till tre gånger dagligen i sju dygn.

Det är önskvärt att minska onödig antibiotikaanvändning i samhället. Impetigo är en ytlig hudinfektion som är vanlig hos barn och som orsakas av Staphylococcus aureus och/eller β-hemolytiska streptokocker grupp A. Den kliniska bilden är oftast typisk. I Kloka Listan 2018 och i workshopen från Läkemedelsverket rekommenderas tvål och vatten vid lindriga förändringar [1].

Vid måttliga förändringar och då ovanstående inte hjälper har lokalbehandling med retapamulin (Altargo) rekommenderats och endast vid utbredda förändringar systemisk antibiotikabehandling. Altargo kommer att avregistrerats från den svenska marknaden och inget annat preparat med retapamulin väntas ersätta produkten.

När det gäller topikal behandling av impetigo kommer vi i Sverige framöver att ha tillgång till fusidinsyra och mupirocin. Salva med fusidinsyra (Fucidin) har tidigare setts som mindre lämplig på grund av kraftig resistensutveckling hos Staphylococcus aureus då fusidinsyra användes flitigt på 90-talet. Eftersom bättre alternativ saknas rekommenderas nu fusidinsyra som topikal behandling av måttlig impetigo när tvål och vatten inte hjälper. Fusidinsyra doseras två till tre gånger dagligen i sju dygn.

Resistensen hos Staphylococcus aureus vid hud- och mjukdelsinfektioner ligger för fusidinsyra på cirka 3 procent (SWEDRES 2017) och resistensen har minskat på senare år, men utvecklingen måste bevakas. Mupirocinsalva (Bactroban) har som indikation enbart MRSA-infektion och bärarskap och ska inte användas rutinmässigt vid impetigo.

Odla gärna och ange att patienten behandlas med fusidinsyra på remissen. Bevaka odlingssvaret eftersom det finns risk för resistens. Fucidin ingår inte i läkemedelsförmånen, men är inte särskilt dyrt – i dagsläget cirka 140 kr för en tub på 15 g.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för infektionssjukdomar

Senast ändrad