Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Heparininfusion vid venös tromboembolism hos vuxna

Gemensamt PM inom Region Stockholm med anledning av ny reagens för APT-tid på Karolinska universitetslaboratoriet.

Läs dokumentet »

Dokumentet har granskats av Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för koagulationssjukdomar och plasmaprodukter.

Senast ändrad