Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Idarucizumab (Praxbind) – antidot mot dabigatran (Pradaxa)

Senast ändrad