Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Jämförande värdering av nya orala antikoagulantia (NOAK) vid förmaksflimmer

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för koagulationssjukdomar och plasmaprodukter

Senast ändrad 2019-07-03