Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Riktlinjer för trombosprofylax vid ortopedisk kirurgi

Riktlinjer för trombosprofylax vid ortopedisk kirurgi. Gemensamt PM inom Region Stockholm.

Läs dokumentet »

Dokumentet har granskats av Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för koagulationssjukdomar och plasmaprodukter.

Senast ändrad

Publicerat
2019-03-19