Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vaccination mot covid-19 hos patienter med blod­förtunnande behandling (antikoagulantia och/eller trombocythämmare)

Bakgrund

Cirka 2 procent av befolkningen behandlas med perorala antikoagulantia; Warfarin/Waran, Eliquis, Xarelto, Lixiana eller Pradaxa. Många patienter behandlas dessutom under lång tid med trombocythämmande läkemedel.

Vaccination mot covid-19 ska ges intramuskulärt. Vid intramuskulär vaccination finns en viss blödningsrisk men det är inte att förvänta att någon mer allvarlig blödning ska uppstå hos patienter med antitrombotisk behandling. Det är därför särskilt viktigt med lokal kompression efter vaccination hos dessa patienter.

Vi har nu en situation där massvaccinering har startat och det är mycket viktigt att vaccinationen inte fördröjs i onödan. För patienter med blodförtunnande behandling finns kortfattade riktlinjer från Kanada och England där man i princip inte rekommenderar några andra åtgärder än kompression efter vaccination.

Vi rekommenderar också en förenklad rutin vid covid-19 vaccination utifrån risk-nyttavärdering och den aktuella allvarliga pandemisituationen.

Vaccination mot covid-19 ges enligt rutin och därefter rekommenderas 3–5 minuters kompression över stickstället.

Läkemedelsspecifika rekommendationer

Warfarin (Waran)

Patienterna ska ha uppvisat ett PK(INR)-värde <3,0 vid ett tillfälle inom de senaste två veckorna innan vaccination.

Nya orala antikoagulantia (NOAK) (Eliquis, Xarelto, Pradaxa, Lixiana)

Behandlingen med NOAK behöver ej pausas eller förskjutas.

Lågmolekylära hepariner (Innohep, Fragmin, Klexane) samt Arixtra

Behandlingen med lågmolekylära hepariner behöver ej pausas eller förskjutas.

Enkel eller dubbel trombocythämning (Trombyl, Plavix, Clopidogrel, Grepid, Brilique, Efient)

Behandling med ett eller två trombocythämmande läkemedel behöver ej pausas eller förskjutas.

Behandling med Warfarin eller NOAK och samtidigt enkel eller dubbel trombocythämning

Hos patienter med behandling med Warfarin rekommenderar vi att vaccination kan utföras vid ett PK(INR) på högst 2,0, som ska ha kontrollerats vid ett tillfälle inom de senaste sju dagarna.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupper för koagulationssjukdomar och plasmaprodukter

Senast ändrad