Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vaccination och orala antikoagulantia

För injektioner i allmänhet gäller att typen av injektion har betydelse:

 • Subkutan injektion: kan ges utan risk för större blödning.
 • Intramuskulär injektion: viss risk för muskelblödning finns. För NOAK, där blodförtunningsgraden hos den individuella patienten ej säkert kan värderas, rekommenderas att nedanstående riktlinjer följs.

Avseende vaccination så anser vi att samtliga patienter ska erhålla vaccinet som intramuskulär injektion om detta krävs för att få full skyddseffekt. I samtliga situationer nedan rekommenderas 10 min observation efter injektion

Vaccination under behandling med Waran/Warfarin

 • För patienter enbart behandlade med Waran rekommenderar vi att vaccination kan ske vid PK INR <2,8, gäller PK-prov taget inom sju dagar.
 • För patienter behandlade med Waran i kombination med ASA eller klopidogrel (dubbelbehandlade) eller en kombination av alla dessa tre läkemedel (trippelbehandlade) rekommenderar vi att vaccination kan ske vid PK INR 1,8–2,0. På dessa patienter ska det finnas ett dagsaktuellt PK INR. VIKTIGT ATT KOMPRIMERA CIRKA 10 MIN EFTER INJEKTION!

Vaccination under behandling med NOAK

 • Sprutan ska ges så nära inpå nästa dos som möjligt. Plasma-koncentrationen av läkemedlet är då som lägst och blodförtunningseffekten minst. Då är risken för blödning vid ”stick” lägst.
 • Efter vaccinationen ska minst 2 timmar förflyta innan patienten tar nästa dos av NOAK.
 • Några praktiska förslag:

Pradaxa (dabigatran) eller Eliquis (apixaban):

 1. vaccination på morgonen (ej senare än cirka 10.00): informera patienten att ej ta morgondosen. Ge vaccinationen på mottagningen, informera patienten att ta sin kapsel/tablett 2 timmar efter ”sticket” (ej tidigare).
 2. vaccination på eftermiddagen: informera patienten att ta morgondosen som vanligt (men ej senare än 08.00), tidsboka så sent som möjligt på eftermiddagen (så att plasma-koncentrationen av NOAK har hunnit sjunka), ge patienten vaccinationen på mottagningen. Informera patienten att ta sin kvällsdos som vanligt men ej tidigare än kl 20.00.


Xarelto (rivaroxaban), Lixiana (edoxaban) eller lågmolekylärt heparin:

 1. patienten tar Xarelto/Lixiana/lågmolekylärt heparin på morgonen:
  • vaccination på morgonen:
   informera patienten att ej ta morgondosen, vaccinera på mottagningen. Informera patienten om att ta sin tablett/injektion 2 timmar efter ”sticket”.
  • vaccination på eftermiddagen (obs bättre med morgontid):
   informera patienten att ta sin morgondos som vanligt (dock ej senare än 08.00), tidsboka och ge patienten vaccinationen så sent på eftermiddagen som möjligt (cirka 16-tiden).
 2. patienten tar Xarelto/Lixianalågmolekylärt heparin på kvällen:
  tidsboka för vaccination någon gång under dagen. Ge vaccination och informera patienten att ta sin nästa tablett/injektion samma kväll, men ej tidigare 2 timmar efter ”sticket”.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för koagulationssjukdomar och plasmaprodukter

Senast ändrad 2019-07-03