Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

För injektioner i allmänhet gäller att typen av injektion har betydelse:

 • Subkutan injektion: kan ges utan risk för större blödning.
 • Intramuskulär injektion: viss risk för muskelblödning finns.

Det rekommenderade administreringssättet för vacciner varierar. Vissa vacciner kan med fördel ges med subkutan injektion (Tabell 1), andra kan ges subkutant men med viss risk för något sämre immunsvar (Tabell 2) och en tredje grupp ska ges med intramuskulär injektion (Tabell 3).

Obs! Patienter som har blödningsrubbningar av annan orsak än behandling med orala antikoagulantia ska alltid rådgöra med sin behandlande läkare innan vaccination och val av administreringsväg.

Subkutan vaccinering under behandling med Waran/warfarin eller NOAK

– gäller vacciner i Tabell 1 och efter övervägande också de i Tabell 2

Subkutan vaccination kan utföras utan hänsyn till PK-INR, eller till när föregående dos av NOAK intogs. Observation av patienten under tio minuter efter vaccinationen rekommenderas.

Tabell 1. Vacciner där subkutan administrering rekommenderas

Mot sjukdom

Vaccin

Influensa

Vaxigrip/Vaxigrip tetra

Influensa

Influvac/Influvac tetra

Pneumokocksjukdom, normalrisk

Pneumovax

Mässling

MMR-Vaxpro

Mässling

Priorix

Bältros

Zostavax

Polio

Imovax-Polio

Gula febern

Stamaril

Hemophilus influenzae typ b

Act-Hib

Tabell 2. Vacciner som kan ges subkutant med viss risk för sämre immunsvar

Mot sjukdom

Vaccin

Difteri-stelkramp, booster

diTe-booster

Hepatit B

Engerix B

Hepatit B

HBVax-pro

Hepatit B + A

Ambirix

Hepatit B + A

Twinrix

TBE

FSME-IMMUN

TBE

Encepur

Intramuskulär vaccinering under behandling med Waran/warfarin eller NOAK

– gäller vacciner i Tabell 3 och efter övervägande också de i Tabell 2

Observation av patienten under tio minuter efter vaccinationen rekommenderas oavsett vilken av undergrupperna som patienten tillhör.

Waran/warfarin

 • För patienter enbart behandlade med Waran rekommenderar vi att vaccination kan ske vid PK INR <2,8, gäller PK-prov taget inom sju dagar.
 • För patienter behandlade med Waran i kombination med ASA eller klopidogrel (dubbelbehandlade) eller en kombination av alla dessa tre läkemedel (trippelbehandlade) rekommenderar vi att vaccination kan ske vid PK INR 1,8–2,0. På dessa patienter ska det finnas ett dagsaktuellt PK INR. Viktigt att komprimera cirka tio minuter efter injektion!

NOAK

 • Sprutan ska ges så nära inpå nästa dos som möjligt. Plasma-koncentrationen av läkemedlet är då som lägst och blodförtunningseffekten minst. Då är risken för blödning vid ”stick” lägst.
 • Efter vaccinationen ska minst två timmar förflyta innan patienten tar nästa dos av NOAK.
 • Några praktiska förslag:

Pradaxa (dabigatran) eller Eliquis (apixaban)

1. Vaccination på morgonen (ej senare än cirka 10.00): informera patienten att ej ta morgondosen. Ge vaccinationen på mottagningen, informera patienten att ta sin kapsel/tablett två timmar efter ”sticket” (ej tidigare).

2. Vaccination på eftermiddagen: informera patienten att ta morgondosen som vanligt (men ej senare än 08.00), tidsboka så sent som möjligt på eftermiddagen (så att plasma-koncentrationen av NOAK har hunnit sjunka), ge patienten vaccinationen på mottagningen. Informera patienten att ta sin kvällsdos som vanligt men ej tidigare än kl 20.00.

Xarelto (rivaroxaban), Lixiana (edoxaban) eller lågmolekylärt heparin

1. Patienten tar Xarelto/Lixiana/lågmolekylärt heparin på morgonen:

 • Vaccination på morgonen:
  Informera patienten att ej ta morgondosen, vaccinera på mottagningen. Informera patienten om att ta sin tablett/injektion två timmar efter ”sticket”.
 • Vaccination på eftermiddagen (obs bättre med morgontid):
  informera patienten att ta sin morgondos som vanligt (dock ej senare än 08.00), tidsboka och ge patienten vaccinationen så sent på eftermiddagen som möjligt (cirka 16-tiden).

2. Patienten tar Xarelto/Lixianalågmolekylärt heparin på kvällen:
Tidsboka för vaccination någon gång under dagen. Ge vaccination och informera patienten att ta sin nästa tablett/injektion samma kväll, men ej tidigare än två timmar efter ”sticket”.

Tabell 3. Vacciner som ska administreras intramuskulärt

Mot sjukdom

Vaccin

Stelkramp-difteri-kikhosta-polio, grundvaccination

Tetravac

Stelkramp-difteri-kikhosta, booster

diTeki-booster

Stelkramp-difteri-kikhosta, booster

Boostrix (även Boostrix-polio)

Pneumokocksjukdom, mkt hög risk

Prevenar13

Pneumokocksjukdom, mkt hög risk

Synflorix

HPV

Gardasil 9

Hepatit A

Havrix

Hepatit A

Avaxime

Hepatit A

Vaqta

Tyfoid-hepatit A

ViATim

Rabies (kan dock med fördel ges intrakutant)

Rabipur

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupper för koagulationssjukdomar och plasmaprodukter

Senast ändrad