Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ondansetron – använd andra alternativ vid vanligt graviditets­illamående

Förskrivningsstatistiken under senare år pekar på en ökad off label förskrivning av ondansetron (Zofran och ondansetrongenerika) i Sverige till kvinnor med graviditetsillamående. Vid lindriga besvär rekommenderas i Kloka listan 2023 i första hand icke-farmakologisk behandling. Vid svårare besvär rekommenderas prometazin + koffein + efedrin (Lergigan comp). Lång erfarenhet finns av användning av detta preparat med ett stort antal kvinnor exponerade under tidig graviditet och ingen påvisad ökad risk för missbildningar.

Ondansetron misstänks orsaka en liten ökad risk för missbildning vid administrering under graviditetens första trimester. I en epidemiologisk kohortstudie på 1,8 miljoner graviditeter förknippades användning av ondansetron under den första trimestern med en ökad risk för läpp- och/eller gomspalt (3 ytterligare fall per 10 000 behandlade kvinnor; justerad relativ risk 1,24; 95 % konfidensintervall 1,03–1,48). Avseende hjärtmissbildning visar tillgängliga epidemiologiska studier motstridiga resultat.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för kvinnosjukdomar och förlossning rekommenderar att ondansetron undviks vid vanligt graviditetsillamående till dess att fler studier har utförts. Vid hyperemesis blir det en fråga om nytta/risk-bedömning.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för kvinnosjukdomar och förlossning

Källa

  1. Läkemedelsverket. Risk för missbildning vid användning av ondansetron under graviditetens första del. Nyhet 2019-09-27
  2. Danielsson B, Wikner BN. Undvik ondansetron vid vanligt graviditetsillamående. Läkartidningen 2015;112:DDD6
  3. Kaplan YC, Richardson JL, Keskin-Arslan E, Erol-Coskun H, Kennedy D. Use of ondansetron during pregnancy and the risk of major congenital malformations: A systematic review and meta-analysis. Reprod Toxicol. 2019;86:1-13
  4. Lemon LS, Bodnar LM, Garrard W, Venkataramanan R, Platt RW, Marroquin OC, Caritis SN. Ondansetron use in the first trimester of pregnancy and the risk of neonatal ventricular septal defect. Int J Epidemiol 2020;49:648-656

Senast ändrad