Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Riktlinjer för behandling av torra slemhinnor och andra symtom på vulvovaginal atrofi

Sammanfattning

Lågdos vaginal östrogenbehandling rekommenderas vid symtom på vulvovaginal atrofi såsom torra slemhinnor, sveda, och samlagssmärta men även vid urinträngningar och upprepade urinvägsinfektioner.

Introduktion

Ungefär hälften av alla postmenopausala kvinnor har symtom på vulvovaginal atrofi i form av torrhetskänsla, sveda och samlagssmärta/vaginal penetrationssmärta. Andra symtom på östrogenbrist i underlivet kan vara urinträngningar och upprepade urinvägsinfektioner. Dessa symtom tilltar ofta med åldern. Lokalt östrogen är en mycket effektiv behandling och kan erbjudas de allra flesta kvinnor (se kontraindikationer nedan). Lokal östrogenbehandling ökar inte risken för vare sig bröstcancer eller livmodercancer och gestagentillägg är därför inte nödvändigt.

Systemisk hormonbehandling vid vasomotorsymtom (svettningar, vallningar, sömnstörning) är i vissa fall otillräcklig mot vulvovaginala symtom och kan då kombineras med lokalt östrogen.

Indikationer för behandling

Vid följande symtom finns det evidens för att lokalt östrogen är effektivt:

  • torrhetskänsla, sveda, irritation
  • samlagssmärta, minskad lubrikation
  • överaktiv blåsa, dysuri och samtidig förekomst av urogenital atrofi
  • recidiverande urinvägsinfektioner.

Diagnostik

Gynekologisk undersökning är inte alltid nödvändig men i typiska fall ses atrofiska slemhinnor; sköra, bleka med utslätad veckbildning eller rodnade med petekier.

Kontraindikationer

Enda kontraindikation till lokal östrogenbehandling är idag hormonberoende bröstcancer som behandlas med aromatashämmare. Studier pågår dock som utvärderar effekt och säkerhet av lågdos lokalt östrogen till denna patientgrupp.

Preparat

För lokal östrogenbehandling finns både östradiol och östriol. Samtliga preparat har visat god effekt jämfört med placebo. Effekten är dosberoende och östradiolpreparat är mer potenta än östriolpreparat, särskilt när det gäller urogenital slemhinna.

Vid behandling med vaginaltablett, kräm och vagitorium rekommenderas daglig applikation under de första två veckorna och därefter två gånger i veckan som underhållsbehandling eller oftare om så behövs. Vaginalringen byts var tredje månad. Initialt sker en mycket låg systemisk absorption som är övergående i takt med att slemhinnan byggs upp.

Tablett estriol 1 mg rekommenderas inte som standardbehandling vid lokala östrogenbristsymtom då denna medicinering kan ge systempåverkan med ökad risk för endometriehyperplasi och endometriecancer.

Behandling enligt Kloka listan:

  • estradiol Oestring, vaginalinlägg/vaginalring
  • estradiol Vagifem, vaginaltablett
  • estriol Ovesterin, vaginalkräm, vagitorium.

Receptfrihet gäller för Vagifem, 18 stycken vaginaltabletter, och Ovesterin, vaginalkräm och vagitorier. Oestring och Ovesterin ingår i läkemedelsförmånen.

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för obstetrik och gynekologi

Källa

  1. Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG). Arbets- och referensgrupp (ARG) för vulvasjukdomar. Vulvovaginala sjukdomar. Rapport nr 71, 2013
  2. Lethaby A, Ayeleke RO, Roberts H. Local oestrogen for vaginal atrophy in postmenopausal women. Cochrane Database Syst Rev. 2016 aug 8

Senast ändrad

Publicerat
2019-03-12

Kostnad för underhålls­behandling (mars 2019)


Ovesterin vaginalkräm:
81 kr (15 gram receptfritt, 15 veckor)
Ovesterin vagitorier:
108 kr (30 stycken receptfritt, 15 veckor)
Oestring vaginalring:
242 kr (med recept,13 veckor)
Vagifem vaginaltablett:
350 kr* (18 stycken receptfritt, 9 veckor)
340 kr* (24 stycken med recept, 12 veckor).
*Fri prissättning tillämpas, därför anges cirkapriser. Vagifem ingår inte i läkemedels­förmånen.