Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Riktlinjer för behandling av torra slemhinnor och andra symtom på vulvovaginal atrofi

Sammanfattning

Lågdos vaginal östrogenbehandling rekommenderas vid symtom på vulvovaginal atrofi såsom torra slemhinnor, sveda, och samlagssmärta men även vid urinträngningar och upprepade urinvägsinfektioner.

Introduktion

Ungefär hälften av alla postmenopausala kvinnor har symtom på vulvovaginal atrofi i form av torrhetskänsla, sveda och samlagssmärta/vaginal penetrationssmärta. Andra symtom på östrogenbrist i underlivet kan vara urinträngningar och upprepade urinvägsinfektioner. Dessa symtom tilltar ofta med åldern. Lokalt östrogen är en mycket effektiv behandling och kan erbjudas de allra flesta kvinnor (se kontraindikationer nedan). Lokal östrogenbehandling ökar inte risken för vare sig bröstcancer eller livmodercancer och gestagentillägg är därför inte nödvändigt.

Systemisk hormonbehandling vid vasomotorsymtom (svettningar, vallningar, sömnstörning) är i vissa fall otillräcklig mot vulvovaginala symtom och kan då kombineras med lokalt östrogen.

Indikationer för behandling

Vid följande symtom finns det evidens för att lokalt östrogen är effektivt:

 • torrhetskänsla, sveda, irritation
 • samlagssmärta, minskad lubrikation
 • överaktiv blåsa, dysuri och samtidig förekomst av urogenital atrofi
 • recidiverande urinvägsinfektioner.

Diagnostik

Gynekologisk undersökning är inte alltid nödvändig men i typiska fall ses atrofiska slemhinnor; sköra, bleka med utslätad veckbildning eller rodnade med petekier. Flytning kan också förekomma.

Kontraindikationer

Enda kontraindikation till lokal östrogenbehandling är idag hormonberoende bröstcancer som behandlas med aromatashämmare. Kvinnor med pågående behandling med aromatashämmare bör i första hand rekommenderas behandling med östrogenfria preparat. Vid utebliven effekt kan lågpotenta lokala estriolpreparat erbjudas, i första hand vaginalgel estriol 50 mikrogram/g (Blissel). Lokala estradiolpreparat bör undvikas. Däremot kan kvinnor med pågående tamoxifenbehandling efter bröstcancer med utebliven effekt efter vaginal estriolbehandling erbjudas lokala estradiolpreparat.

Preparat

För lokal östrogenbehandling finns både estradiol och estriol. Samtliga preparat har visat god effekt jämfört med placebo.

Vid behandling med vaginaltablett, kräm och vagitorium rekommenderas daglig applikation under de första två veckorna och därefter två gånger i veckan som underhållsbehandling eller oftare om så behövs. Vaginalringen byts var tredje månad. Initialt sker en mycket låg systemisk absorption som är övergående i takt med att slemhinnan byggs upp.

Tablett estriol 1 mg rekommenderas inte som standardbehandling vid lokala östrogenbristsymtom då denna medicinering kan ge systempåverkan med ökad risk för endometriehyperplasi och endometriecancer.

Behandling enligt Kloka listan:

 • estradiol Oestring, vaginalinlägg/vaginalring
 • estradiol Vagidonna, Vagifem, Vagirux vaginaltablett
 • estriol Ovesterin, vaginalkräm, vagitorium.

Receptfrihet gäller för Vagifem, Vagidonna, Vagirux 18 stycken vaginaltabletter, och Ovesterin, vaginalkräm och vagitorier. Oestring och Ovesterin ingår i läkemedelsförmånen.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för kvinnosjukdomar och förlossning

Källa

 1. Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG). Arbets- och referensgrupp (ARG) för vulvasjukdomar. Vulvovaginala sjukdomar. Rapport nr 71, 2013
 2. Rueda C, Osorio AM, Avellaneda AC, Pinzón CE, Restrepo OI. The efficacy and safety of estriol to treat vulvovaginal atrophy in postmenopausal women: a systematic literature review. Climacteric. 2017 Aug;20(4):321-330
 3. Sánchez-Rovira P, Hirschberg AL, Gil-Gil M, Bermejo-De Las Heras B, Nieto-Magro C. A phase II prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled and multicenter clinical trial to assess the safety of 0.005% estriol vaginal gel in hormone receptor-positive postmenopausal women with early stage breast cancer in treatment with aromatase inhibitor in the adjuvant setting. Oncologist. 2020 Dec;25(12):e1846-1854
 4. Gandhi J, Chen A, Dagur G, Suh Y, Smith N, Cali B, Khan SA. Genitourinary syndrome of menopause: an overview of clinical manifestations, pathophysiology, etiology, evaluation, and management. Am J Obstet Gynecol. 2016 Dec;215(6):704-711
 5. e-Hälsomyndighetens statistiksystem. Medelkostnad per förpackning baserat på total försäljning i Sverige under februari 2023. https://concise.ehalsomyndigheten.se

Senast ändrad