Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Studie: Kvinnans vikt påverkar effektiviteten av akut-p-piller med levonorgestrel

Det receptfria akut-p-pillret med 1,5 mg levonorgestrel (Norlevo eller Postinor) kommer under nästa år, enligt tillverkaren, att få en förändrad bipacksedel där man avråder kvinnor som väger över 75 kg från att använda metoden.

Skälet är att studier antyder att effektiviteten vid ett BMI (body mass index) över 25 är lägre för kvinnor som tagit levonorgestrel jämfört med kvinnor som istället tagit ulipristal (Ellaone). För kvinnor med BMI över 30 antyder tillgängliga data att sannolikheten för graviditet är lika stor vid användning av levonorgestrel som om ingen metod alls används.

Kopparspiral är en mycket effektiv akutpreventivmetod om insättning sker inom 5 dygn efter oskyddat samlag. Effektiviteten påverkas inte alls av kvinnans vikt och kan rekommenderas även till kvinnor med BMI över 25.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för kvinnosjukdomar och förlossning

Källa

  1. Läkemedelsverket. Akutpreventivmedlet Norlevo har dålig effekt hos kvinnor som väger över 75 kg. Nyhet 2013-11-26
  2. Glasier A, Cameron ST, Blithe D, Scherrer B, Mathe H, Levy D et al. Can we identify women at risk of pregnancy despite using emergency contraception? Data from randomized trials of ulipristal acetate and levonorgestrel. Contraception. 2011 Oct;84(4):363-7. PubMed

Senast ändrad