Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Val av peroral gestagenbehandling vid endometrios

Expertgruppen för kvinnosjukdomar och förlossning bedömer att gestagenbehandling med medroxiprogesteron, noretisteron och dienogest har likvärdig effekt och biverkningsprofil.

Medicinsk behandling av endometrios innefattar ett stort antal läkemedel med olika verkningsmekanismer, till exempel gestagener och GnRH-analoger. Effekten är väsentligen likvärdig för de olika läkemedelsgrupperna medan deras biverkningsprofiler är olika och ofta avgörande för den enskilda individen. Smärta på grund av endometrios är hos vissa patienter synnerligen svårbehandlad.

En vanlig behandlingsprincip är kontinuerlig peroral tillförsel av gestagener i skiftande dosering. Det finns tre sådana gestagener (med indikation bland annat smärta vid endometrios) på den svenska marknaden. Två läkemedelssubstanser är subventionerade: medroxiprogesteron och noretisteron. Den tredje substansen är dienogest som saknar subvention (det vill säga, det är fri prissättning på apoteket).

Dienogest är närbesläktat med noretisteron, båda är deriverade ur nortestosteron och det finns inga belägg för signifikanta skillnader i biverkningsprofilerna. Medroxiprogesteron är kemiskt mindre besläktat men detta till trots skiljer sig inte biverkningarna nämnvärt. Det finns inga randomiserade studier som jämför biverkningsprofilen mellan de tre substanserna.

Det finns inte heller några randomiserade studier som jämför de tre substanserna vad gäller effekt på endometriossmärta eller recidivrisk efter operation av endometrios.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för kvinnosjukdomar och förlossning

Källa

  1. Vercellini P, Buggio L, Berlanda N, Barbara G, Somigliana E, Bosari S. Estrogen-progestins and progestins for the management of endometriosis. Fertil Steril. 2016 Dec;106(7):1552-71
  2. Tosti C, Biscione A, Morgante G, Bifulco G, Luisi S, Petraglia F. Hormonal therapy for endometriosis: from molecular research to bedside. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2017 Feb;209:61-6

Senast ändrad