Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lär patienten att inhalera rätt

Vården ska säkerställa att patienten kan inhalera rätt så att behandlingen ger avsedd effekt. Det är därför viktigt att följa upp patientens inhalationsteknik vid återbesök.

Studier med olika inhalatorer, såväl pulverinhalatorer som sprayer, har visat att det är vanligt att göra fel vid användning av inhalatorn. Detta gäller såväl patienter [1] som personal som i sitt arbete visar patienter hur inhalatorerna ska användas [2]. Utbildning av personal och aktiv undervisning till patienterna gör att det går att minska andelen fel [1,3].

Att kunna inhalera rätt är en viktig faktor för att få bästa möjliga effekt av inhalerade astma- och KOL-läkemedel. Felaktig användning av inhalatorer vid KOL har också associerats till ökad risk för exacerbationer [4]. Bristande inhalationsteknik bidrar dessutom till att öka kostnaderna vid såväl astma som KOL [5].

Läs mer och se intruktionsfilmer om olika typer av inhalatorer »

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för lung- och allergisjukdomar

Källa

  1. Haughney J, Price D, Barnes NC, Virchow JC, Roche N, Chrystyn H. Choosing inhaler devices for people with asthma: current knowledge and outstanding research needs. Respir Med. 2010 Sep;104(9):1237-45
  2. Basheti IA, Qunaibi E, Bosnic-Anticevich SZ, Armour CL, Khater S, Omar M et al. Respir Care. 2011 Dec;56(12):1916-23
  3. Crane MA, Jenkins CR, Goeman DP, Douglass JA. Inhaler device technique can be improved in older adults through tailored education: findings from a randomised controlled trial. NPJ Prim Care Respir Med. 2014 Sep 4;24:14034
  4. Molimard M, Raherison C, Lignot S, Balestra A, Lamarque S, Chartier A et al. Chronic obstructive pulmonary disease exacerbation and inhaler device handling: real-life assessment of 2935 patients. Eur Respir J. 2017 Feb 15;49(2)
  5. Lewis A, Torvinen S, Dekhuijzen PN, Chrystyn H, Watson AT, Blackney M, Plich A. The economic burden of asthma and chronic obstructive pulmonary disease and the impact of poor inhalation technique with commonly prescribed dry powder inhalers in three European countries. BMC Health Serv Res. 2016 Jul 12;16:251

Senast ändrad