Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Spray och spacer är likvärdigt med nebulisering

Publicerat 2023-03-31

Bild på nebulisator.

Behandlingseffekten av luftrörsvidgande läkemedel är likvärdig vid användning av nebulisator och spray med spacer [1]. Globala policydokument rekommenderar också att välja andra inhalationshjälpmedel än nebulisator med tanke på potentiell smittspridning. De rekommendationerna grundas på försiktighetsprincipen snarare än evidens för smittspridning [2,3].

Inom vården bör därför sprayinhalator med spacer om möjligt användas istället för nebulisator vid behandling av obstruktivitet vid till exempel astma eller KOL. Vid eventuell nebulisering bör stänkskydd till exempel visir användas [4]. Spacer ska diskas i diskdesinfektor vilket inte alla spacrar klarar, se vår spacersammanställning: Val av spacer vid förskrivning av sprayinhalator.

Rengöring av sprayinhalator

Obs! Även sprayinhalatorn måste rengöras efter varje patient.

  1. Plocka isär sprayampullen från plasthöljet.
  2. Sprayampullen torkas med sprit.
  3. Plasthöljet till sprayampullen rengörs och desinfekteras sedan i diskdesinfektor.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för lung- och allergisjukdomar har uppdaterat rekommendationerna om val av spacer vid förskrivning av sprayinhalator »

Rekommendationerna om rengöring och desinfektion är framtagna i samråd med Vårdhygien Stockholm.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för lung- och allergisjukdomar i samarbete med Akademiskt Primärvårdscentrum

Källa

  1. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)
  2. GOLD report 2 2023 s. 176
  3. GINA main report 2022
  4. Nationellt programområde (NPO) Lung- och allergisjukdomar
    Nationell arbetsgrupp (NAG) Vårdhygien. Smittförebyggande åtgärder vid FEV1/FEV6-mätning, spirometri och nebulisatorbehandling med anledning av covid-19

Senast ändrad