Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Val av spacer vid förskrivning av sprayinhalator

Expertgruppen förordar i första hand pulverinhalatorer på Kloka listan. För de barn och vuxna som inte kan använda dessa finns sprayinhalatorer som ett alternativ.

Spacer, det vill säga andningsbehållare, bör förskrivas som hjälpmedel vid spraybehandling eftersom det är svårt för patienten att inhalera korrekt direkt från sprayinhalatorn. Spacer är kostnadsfri för patienten.

Det finns för närvarande sex olika andningsbehållare att förskriva: Vortex, OptiChamber Diamond, AeroChamber plus Flow-Vu, L’espace, Aer8 spacer (engångs), Able Spacer samt Dispozable spacer (engångs) som ej är förskrivningsbar och inte passar till sprayer med runt munstycke/fattning. Övriga andningsbehållare passar alla sprayinhalatorer på Kloka listan.

Barn under 4 år bör förskrivas spacer med mask (ge tydliga instruktioner till patient/målsman!). Därefter kan de flesta barn klara sig enbart med spacer och andas direkt via munstycket på spacern. Vid 6–7 års ålder kan de flesta barn efter undervisning och kontroll av inhalationsteknik övergå till en pulverinhalator.

Vuxna kan också förskrivas spacer till sin sprayinhalator. I enstaka fall kan även mask bli aktuellt till vuxna.

Det finns två principiellt olika sätt att inhalera ett läkemedel från spacer:

A. Spraydosen inhaleras genom flera vanliga andetag (tidalandning)

Är enklare vid nedsatt koordinationsförmåga och rekommenderas i första hand, framför allt hos små barn:

 1. Ta av skyddslocket på sprayinhalatorn.
 2. Skaka sprayen (om sprayen är redan kopplad på spacern skaka hela apparaten).
 3. Sätt ihop sprayinhalatorn med spacern.
 4. Sätt masken till (eller munstycket i) munnen. Håll inhalatorn upprätt.
 5. Andas in och ut i spacern.
 6. Tryck en gång på spraybehållaren.
 7. Andas fem vanliga lugna andetag (åtta andetag för barn under 18 månaders ålder).
 8. Proceduren upprepas om patienten fått ordination på mer än en puff.
 9. Ta bort sprayinhalatorn från spacern.
 10. Sätt på skyddslocket igen.
 11. Rengöring av spacer och sprayinhalator:
  • I vårdmiljö då spacern används till fler patienter: rengör och desinfektera spacer och plasthöljet till sprayen i diskdesinfektor och sprita av sprayampullen med alkoholbaserat desinfektionsmedel med rengörande effekt.
  • I hemmiljö: se tillverkarens rekommendationer.
 12. Upprepa alltid informationen och kontrollera andningstekniken vid återbesök.

B. Spraydosen inhaleras genom ett djupt långsamt andetag

Ger bättre lungdeponering av läkemedlet men kräver att patienten kan ta ett djupt långsamt andetag samt förstå instruktionen:

 1. Ta av skyddslocket på sprayinhalatorn.
 2. Skaka sprayen (om sprayen är redan kopplad på spacern skaka hela apparaten).
 3. Sätt ihop sprayinhalatorn med spacern.
 4. Andas ut.
 5. Sätt masken till (eller munstycket i) munnen. Håll inhalatorn upprätt.
 6. Tryck en gång på spraybehållaren.
 7. Ta ett djupt, långsamt andetag och håll andan i 5–10 sekunder.
 8. Proceduren upprepas om patienten fått ordination på mer än en puff.
 9. Ta bort sprayinhalatorn från spacern.
 10. Sätt på skyddslocket igen.
 11. Rengöring av spacer och sprayinhalator:
  • I vårdmiljö då spacern används till fler patienter: rengör och desinfektera spacer och plasthöljet till sprayen i diskdesinfektor och sprita av sprayampullen med alkoholbaserat desinfektionsmedel med rengörande effekt.
  • I hemmiljö: se tillverkarens rekommendationer.
 12. Upprepa alltid informationen och kontrollera andningstekniken vid återbesök.

Instruktionsfilm för inhalation med spacer finns på Janusinfo.

Rekommendationerna om rengöring och desinfektion är från företagens rekommendationer samt i samråd med Vårdhygien Stockholm.

L’espace, Nordic Infucare AB

L’espace, Nordic Infucare AB

In- och utandningsventil

Ja.

Återkoppling vid inhalation

Nej.

Rengöring i hemmet

Handdisk eller diskmaskin. Ta isär bakstycke och mask men inte munstycket från cylindern. Kan kokas.

Rengöring i sjukvårdsmiljö

Spacern och maskerna ska diskas i diskdesinfektor. Ta isär bakstycke och mask men inte munstycket från cylindern. Klarar upp till 121 grader.

Hållbarhet i hemmet

Tolv månader.

Hållbarhet i sjukvårdsmiljö

Tolv månader. Bör okulärbesiktigas löpande för att se att material och ventiler ej är skadade.

Finns flera varianter av andningsbehållare?

Ja.

Mask eller munstycke

Förskrivs med eller utan mask.

Maskstorlekar

Extra masker/tillbehör för förskrivning.
0–2 år mask
2–6 år mask
+6 år mask.

Användarvänlighet

Observera att fästet för mask respektive munstyckedelen är olika beroende på om mask används eller inte (se bild nedan) Spacern behöver bytas ut när man vill gå över till att inhalera. utan mask.

Vortex, Mediplast AB

Vortex, Mediplast AB

In- och utandningsventil

Ja, tydlig.

Återkoppling vid inhalation

Inga ljud. Andningsventilen rör sig.

Rengöring i hemmet

Kokbar. Validerad för diskmaskin i hemmet.

Rengöring i sjukvårdsmiljö

Enligt nordiska riktlinjer - diskdesinfektor med 95 grader sista minuten, även munstyckedelen, kan diskas upp till 30 gånger. Standardmasker kan ej desinfekteras i sjukvårdsmiljö.

Hållbarhet i hemmet

Tolv månader enligt manual vid daglig användning i hemmet.

Hållbarhet i sjukvårdsmiljö

Kan diskas i diskdesinfektor upp till 30 gånger.

Finns flera varianter av andningsbehållare?

Nej.

Mask eller munstycke

Mask förskrivs separat. Utbytbar munstyckedel.

Maskstorlekar (kan beställas separat)

Barnmask Nyckelpiga 0–2 år
Barnmask Groda från 2 år
Vuxenmask – dessa kan ej rengöras och desinfekteras i diskdesinfektor, rekommenderas därför inte för sjukvårdsmiljö. 

Tillbehör

VORTEX munstycke – 10-pack.

Separat handtag kan beställas från företaget vid svårigheter att trycka på spray-inhalatorn.

Användarvänlighet

Få delar, lätt att ta isär. Ogenomskinligt hölje varför det inte går att se spraydosen. Handtag finns för enklare dosering av spray.

Able Spacer, Birk Nordic Pharma Consulting AS

Able Spacer, Birk Nordic Pharma Consulting AS

In- och utandningsventil

Ja, tydlig.

Återkoppling vid inhalation

Ljud (visselpipa) på mask (small och medium) som ljuder när patienten andas in korrekt (tyst om för långsamt eller för fort). Ljudet kan kopplas till en gratis app – Rafitone – så inhalationerna kan göras till en lek/spel.

Rengöring i hemmet

Diskmedel och ljummet vatten. Tål inte maskindisk.

Rengöring i sjukvårdsmiljö

Kan ej rengöras och desinfekteras i diskdesinfektor, rekommenderas ej för sjukvårdsmiljö.

Hållbarhet i hemmet

Tolv månader.

Hållbarhet i sjukvårdsmiljö

Kan ej rengöras eller desinfekteras i diskdesinfektor, rekommenderas ej för sjukvårdsmiljö.

Finns flera varianter av andningsbehållare?

Nej.

Mask eller munstycke

Mask förskrivs separat.

Användarvänlighet

Enkel att ta isär och sätta ihop. Ventilen öppnar sig vid mycket låga flöden.

Maskstorlekar (kan beställas separat)

Barnmask 0–3 år
Barnmask 3+ år
Large.

AeroChamber

AeroChamber plus Flow-Vu, Chiesi

In- och utandningsventil

Ja, tydlig.

Återkoppling vid inhalation

Ja, ljuder vid för snabb inandning.

Rengöring i hemmet

Handdisk eller diskmaskin max 70 grader.

Rengöring i sjukvårdsmiljö

Kan ej diskdesinfekteras i högre värme än 70 grader. Ej lämplig för sjukvårdsmiljö.

Hållbarhet i hemmet

Tolv månader.

Hållbarhet i sjukvårdsmiljö

Ej lämplig för sjukvårdsmiljö.

Finns flera varianter av andningsbehållare?

Ja. Olika varianter beroende på maskstorlek eller vuxen/barn.

Mask eller munstycke

Förskrivs med eller utan mask.

Maskstorlekar (sitter ihop med behållaren)

0–18 mån med mask.
1–5 år med mask
Barn och ungdom utan mask
Vuxen med liten mask
Vuxen med stor mask
Vuxen utan mask.

Användarvänlighet

Enkel att ta isär och sätta ihop. Instruktion finns på behållaren.

Aer8 spacer, Aer Beatha AB

Aer8 spacer, Aer Beatha AB

In- och utandningsventil

Nej.

Återkoppling vid inhalation

Nej.

Rengöring i hemmet

Av kartong, behövs inte.

Rengöring i sjukvårdsmiljö

Engångsprodukt.

Hållbarhet i hemmet

30 dagar.

Hållbarhet i sjukvårdsmiljö

Engångsprodukt.

Finns flera varianter av andningsbehållare?

Nej.

Mask eller munstycke

Ingen mask.

Maskstorlekar

Finns ej.

Användarvänlighet

Inget tydligt munstycke. Spraydosen bör inhaleras med ett djupt andetag. Tidalandning fungerar inte. Bör därför inte användas till mindre barn. Mask går heller inte att ansluta.

OptiChamber Diamond, Philips

OptiChamber Diamond, Philips

In- och utandningsventil

Ja, tydlig.

Återkoppling vid inhalation

Ljud uppstår när för kraftig inandning sker.

Rengöring i hemmet

Rengör kammaren och mask en gång per vecka. Lägg kammare i diskmedel och ljummet vatten rör om en min låt sedan ligga i 10 min. Mask i 2 minuter. Skölj av. Lufttorka. Tål ej diskmaskin.

Rengöring i sjukvårdsmiljö

Kan inte autoklaveras eller kokas, ej diskdesinfektor. Går att desinfektera i väteperoxid. OBS! Gäller ej masker! Andra masker passar inte till spacern.

Hållbarhet i hemmet

Tolv månader.

Hållbarhet i sjukvårdsmiljö

Tolv månader vid desinficering med väteperoxid (gäller endast spacern).

Finns flera varianter av andningsbehållare?

Nej.

Mask eller munstycke

Mask förskrivs separat.

Maskstorlekar (kan beställas separat)

Small (0–18 mån)
Medium (18 mån–5 år)
Large (5 år–vuxna).

Användarvänlighet

Kan vara svår att ta isär i samband med rengöring vid nedsatt handstyrka.

Dispozable spacer

Dispozable spacer

In- och utandningsventil

Nej.

Återkoppling vid inhalation

Nej.

Rengöring i hemmet

Av kartong, behövs inte.

Rengöring i sjukvårdsmiljö

Av kartong, behövs inte. Engångsprodukt.

Hållbarhet i hemmet

Upp till en vecka.

Hållbarhet i sjukvårdsmiljö

Engångsprodukt.

Finns flera varianter av andningsbehållare?

Nej.

Mask eller munstycke

Ingen mask. Tydligt munstycke.

Maskstorlekar

Finns ej.

Användarvänlighet

Tydligt munstycke. Spraydosen bör inhaleras med ett djupt andetag. Tidalandning fungerar inte. Bör därför inte användas till mindre barn. Mask går heller inte att ansluta. Kan ej användas till sprayer med runt munstycke/fattning.


Dispozable spacer
Kontaktuppgifter till företag (2022-02-18)

Vortex
Mediplast AB

Telefon: 070-695 13 86 
michael.bejhem@mediplast.com

OptiChamber Diamond
Philips

Telefon: 08-120 459 00, menyval 1
stefan.bjork@philips.com

Aerochamber Plus Flow-Vu
Chiesi

Vx Tel. 08-753 35 20
eva.callert@chiesi.com

L’espace
Nordic Infucare

Telefon: 08-601 24 40; 072-402 07 76
karin.grennas@infucare.com

Aer8 spacer
Aer Beatha AB

Telefon: 08-701 75 72 98
michael.friel@aerbeatha.com
lars.radnas@aerbeatha.com

Able Spacer
Birk Nordic Pharma Consulting AS

Telefon: 073-349 82 35
peter.josefsson@birk-npc.com

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för lung- och allergisjukdomar

Senast ändrad