Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Eradikera inte Helicobacter pylori vid funktionell dyspepsi

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för mag-tarmsjukdomar bedömer att antibiotikabehandling av patienter med funktionell dyspepsi och Helicobacter pylori-infektion inte kan försvaras.

En metaanalys av behandlingsstudier med patienter med dyspepsi och Helicobacter pylori-infektion (där magsårssjukdom först uteslutits med gastroskopi) har påvisat en mycket blygsam positiv effekt av bakteriell eradikering med antibiotika [1]. Enligt en Cochraneanalys måste Helicobacter pylori eradikeras hos 14 patienter (NNT) med funktionell dyspepsi för att en av dem ska förväntas bli botad. Flertalet patienter med funktionell dyspepsi blir således inte hjälpta av Helicobacter pylori-eradikering. Funktionell dyspepsi kan påtagligt sänka livskvaliteten, men tillståndet påverkar inte livslängden och en stor del av patienterna blir med tiden besvärsfria utan behandling [2].

Antibiotikabehandling ger ofta biverkningar, varav några kan vara livshotande (till exempel pseudomembranös kolit). Överförskrivning av antibiotika driver utvecklingen av bakteriell antibiotikaresistens och har förmodligen även långtgående negativa effekter på miljön.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för mag- och tarmsjukdomar

Källa

  1. Moayyedi P, Soo S, Deeks JJ, Delaney B, Harris A, Innes M, et al. Eradication of Helicobacter pylori for non-ulcer dyspepsia. Cochrane Database Syst Rev. 2011 Feb 16;(2):CD002096
  2. Halder SL, Locke GR 3rd, Schleck CD, Zinsmeister AR, Melton LJ 3rd, Talley NJ. Natural history of functional gastrointestinal disorders: a 12-year longitudinal population-based study. Gastroenterology. 2007 Sep;133(3):799-807

Senast ändrad