Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Steroidbehandling i öppenvård motiverar inte ulkusprofylax med protonpumpshämmare

Förskrivningen av protonpumpshämmare ökar fortfarande. Användande av protonpumpshämmare är förknippat med flera negativa konsekvenser och därför anser expertgruppen att det är angeläget att minska användningen. Protonpumpshämmare kan användas som ulkusprofylax, men vid steroidbehandling i öppenvård behövs normalt inte ulkusprofylax. Det sker en onödig förskrivning utanför indikation.

En metananlys [1] av randomiserade studier (159 studier, 33 253 patienter) rapporterar en viss överrisk för GI-blödning med kortikosteroider. Man fann dock bara den överrisken hos sjukhusvårdade patienter och spekulerar i att detta gäller svårt sjuka patienter med stressulcus. I ambulant vård sågs ingen signifikant överrisk. Andra tidigare metaananlyser har visat motsägande resultat.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för mag- och tarmsjukdomar

Källa

  1. Narum S, Westergren T, Klemp M. Corticosteroids and risk of gastrointestinal bleeding: a systematic review and meta-analysis. BMJ Open. 2014 May 15;4(5):e004587. PubMed

Senast ändrad 2019-11-22