Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Val av spacer vid förskrivning av sprayinhalator

Expertgruppen förordar i första hand pulverinhalatorer på Kloka Listan. För de barn och vuxna som inte kan använda dessa finns sprayinhalatorer som ett alternativ.

Spacer kan förskrivas som hjälpmedel vid spraybehandling. L'espace, OptiChamber Diamond och Vortex passar alla inhalatorer på Kloka Listan.

Barn under 4 år bör förskrivas spacer med mask. Därefter kan de flesta barn klara sig enbart med spacer och andas direkt via munstycket på spacern. Vid 6–7 års ålder kan de flesta barn efter undervisning och kontroll av inhalationsteknik övergå till en pulverinhalator.

Vuxna kan också förskrivas spacer till sin sprayinhalator. I enstaka fall kan även mask bli aktuellt till vuxna.

Instruktion för inhalation i spacer:

 • Vid användning skakas sprayen
 • Sätt masken/munstycket till/i munnen
 • Tryck en gång på dosaerosolen
 • Andas 5 andetag (8 andetag för barn under 18 månaders ålder)
 • Spraya en puff i taget

Proceduren upprepas om patienten fått ordination på mer än en puff.

Viss. Instruktion för inhalation i spacer

Lespace
 • Synlig utandningsventil – möjligt att räkna andetag och kontrollera att patienten inhalerar på ett korrekt sätt
 • Går att diska i diskmaskin
 • Förskrivs med mask eller munstycke
 • Pris: 236 kr med mask
Optichamber diamond
 • Synlig utandningsventil – möjligt att räkna andetag och kontrollera att patienten inhalerar på ett korrekt sätt
 • Tjuter om patienten inhalerar för kraftigt
 • Handdiskas med diskmedel
 • Mask förskrivs separat
 • Pris: 312 kr med mask
Vortex
 • Går inte att "se" andetag lika tydligt
 • Mask förskrivs separat
 • Handdiskas med diskmedel
 • Pris: 331 kr med mask

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för lung- och allergisjukdomar

Senast ändrad 2019-10-11