Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Använd alltid anfallsförebyggande behandling vid tre eller fler behandlingskrävande migränanfall per månad

Se filmen om det tidigare Kloka rådet nedan. Filmen är från år 2021 men informationen stämmer fortfarande. Klicka på CC i filmrutan om du vill välja bort textningen.

Migrän är en folksjukdom med en uppskattad prevalens på 15 procent [1,2]. Sjukdomen förekommer hos både barn och vuxna. Det uppskattas att cirka 40 procent av alla med migrän skulle kunna ha nytta av anfallsförebyggande behandling, men enbart 3–13 procent använder det [3].

Anfallsförebyggande behandling bör övervägas om patienten får tre eller fler invalidiserande migränattacker i månaden [4]. Genom att förebygga migränanfall förbättras livskvaliteten och dessutom motverkas risken för överanvändning av anfallsbehandling med analgetika och triptaner och därmed risken för läkemedelsinducerad huvudvärk.

I Kloka listan rekommenderas metoprolol, kandesartan och amitriptylin i första hand till vuxna. Topiramat rekommenderas i andra hand. Den anfallsförebyggande effekten för dessa alternativ är väsentligen likvärdig men kan variera från individ till individ. Kontraindikationer och biverkningsprofil skiljer sig åt mellan preparaten och individuella faktorer blir avgörande för i vilken ordning den förebyggande behandlingen prövas.

Till barn och ungdomar rekommenderas propranolol i första hand och topiramat i andra hand.

Topiramat är ett andrahandsalternativ eftersom preparatet medför risk för depression, kognitiv påverkan och viktnedgång. Det har också teratogena effekter.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för nervsystemets sjukdomar

Källa

  1. Manzoni GC, Stovner LJ. Epidemiology of headache. Handb Clin Neurol. 2010;97:3-22
  2. Stovner LJ, Andree C. Prevalence of headache in Europe: a review for the Eurolight project. J Headache Pain. 2010 Aug;11(4):289-99
  3. Lipton RB, Bigal ME, Diamond M, Freitag F, Reed ML, Stewart WF; The American Migraine Prevalence and Prevention Advisory Group. Migraine prevalence, disease burden, and the need for preventive therapy. Neurology. 2007 Jan 30;68(5):343-9
  4. Silberstein SD, Rosenberg J. Multispecialty consensus on diagnosis and treatment of headache. Neurology. 2000 Apr 25;54(8):1553
  5. Silberstein SD, Holland S, Freitag F, Dodick DW, Argoff C, Ashman E; Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology and the American Headache Society. Evidence-based guideline update: pharmacologic treatment for episodic migraine prevention in adults: report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology and the American Headache Society. Neurology. 2012 Apr 24;78(17):1337-45

Senast ändrad