Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Använd CGRP-hämmare till rätt migränpatient, utvärdera behandlingen och registrera i Neuroregistret

De monoklonala CGRP-hämmarna erenumab, Aimovig, fremanezumab, Ajovy, och galkanezumab, Emgality, subventioneras nu för behandling av kronisk migrän (minst 15 huvudvärksdagar per månad och minst 8 dagar med migränsymtom under senaste kvartalet) hos patienter som fått otillräcklig effekt eller inte tolererat minst två andra förebyggande behandlingar i adekvata doser och under rimlig tid (cirka tre månader). Förebyggande behandling kan till exempel vara betareceptorblockare (metoprolol, propranolol), angiotensin II-antagonist (kandesartan med flera), antiepileptika (topiramat, valproat), tricykliska antidepressiva (amitriptylin) eller botulinumtoxin. Dessa tre CGRP-hämmare ingår endast i läkemedelsförmånen om det skrivs ut av neurolog eller smärtläkare som arbetar på en enhet med omfattande erfarenhet av svår migrän. Preparaten bedöms ha en jämförbar medicinsk effekt.

Rätt patienter ska få behandlingen. Det är viktigt att behandlingen följs upp regelbundet och utvärderas så att den vid marginell effekt kan sättas ut på ett lämpligt sätt. Utsättningsförsök är en viktig del i all migränbehandling inklusive CGRP-hämmarbehandling och det är viktigt att patienterna informeras om det när de startar behandlingen.

För att kunna följa effekten av behandlingen på regional och nationell nivå ska alla patienter som får Aimovig, Ajovy eller Emgality registreras i Neuroregistrets huvudvärksregister. Patienter som ska självregistrera i PER (patientens egenregistrering) måste bli registrerade i Neuroregistret av vårdgivaren. För att kunna göra jämförelser med botulinumtoxin är det önskvärt att även dessa patienter registreras i registret.

Har ni problem med att registrera i Neuroregistret, har frågor eller behöver inloggningsuppgifter – kontakta neuroregister-koordinator Eva-Carin Jacobsson, e-post: eva-carin.jacobsson@regionstockholm.se, telefon 08-524 832 29.

Checklista: CGRP-behandling

Checklista: CGRP-behandling

Besök 1Kronisk migrän – stämmer diagnosen?

Har prövat minst två förebyggande ur olika grupper?

Fyllt i migrändagbok minst fyra veckor?

Fyllt i HIT och MIDAS i Neuroregistrets PER-del av patienten (PER = patientens egenregistrering)? / På papper i journalen.
TelefontidTelefontid inbokad med sjuksköterska inför dos två.

Fyllt i migrändagbok? Nytt recept: en dos, två uttag.
ÅterbesökÅterbesök till läkare efter 3 månader.

Fyllt i migrändagbok? HIT/MIDAS? (I PER i Neuroregistret eller på papper). Vid effekt fortsatt behandling/vid avsaknad av effekt ska utsättning ske.
Återbesök/telefontidÅterbesök eller telefontid 6 månader.

Fyllt i migrändagbok? HIT/MIDAS? (I PER i Neuroregistret eller på papper). Vid effekt fortsatt behandling/vid avsaknad av effekt ska utsättning ske.
ÅterbesökÅterbesök till läkare 12 månader.

Migrändagbok fyra veckor före besöket? HIT? MIDAS? Utsättning planeras.
ÅterbesökÅterbesök till läkare 18 månader.

Uppföljning av utsättningsförsök, behov av ny behandlingsomgång?

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för nervsystemets sjukdomar

Senast ändrad