Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Använd erenumab till rätt migränpatient

Aimovig, erenumab, subventioneras nu för behandling av kronisk migrän hos patienter som fått otillräcklig effekt av minst två andra förebyggande behandlingar i adekvata doser och under rimlig tid (förebyggande behandling kan till exempel vara metoprolol, propranolol, amlodipin, topiramat, valproat, kandesartan, amitriptylin eller botulinumtoxin). Aimovig ingår endast i läkemedelsförmånen om det skrivs ut av neurolog eller smärtläkare som arbetar på en enhet med omfattande erfarenhet av svår migrän.

Eftersom behandlingen hos många patienter har måttlig effekt, långtidseffekterna är oklara och kostnaden hög är det viktigt att introduktionsprogrammet följs. Rätt patienter ska få behandlingen, de ska följas upp på ett bra sätt och behandlingen ska utvärderas så att den vid marginell effekt kan sättas ut på ett lämpligt sätt. Utsättningsförsök är en viktig del i det ordnade införandet och det är viktigt att patienterna informeras om det när de startar behandlingen.

För att kunna följa effekten av behandlingen på nationell nivå ska alla patienter som får Aimovig registreras i Neuroregistrets huvudvärksregister. Patienter som ska självregistrera i PER måste bli registrerade i Neuroregistret av vårdgivaren. För att kunna göra jämförelser med botulinumtoxin vore det önskvärt att även dessa patienter registreras i registret.

Har ni problem med att registrera i Neuroregistret, har frågor eller behöver inloggningsuppgifter – kontakta neuroregister-koordinator Eva-Carin Jacobsson,
e-post: eva-carin.jacobsson@sll.se, telefon: 08-585 830 42.

Checklista: Aimovig-behandling

Besök 1

Kronisk migrän – stämmer diagnosen?


Har prövat minst två förebyggande?


Fyllt i migrändagbok minst fyra veckor?


Fyllt i HIT och MIDAS i Huvudvärksregistrets PER-del av patienten (PER = patientens egenregistrering)? /På papper i journalen.

Telefontid

Telefontid inbokad med sjuksköterska inför dos 2.


Fyllt i migrändagbok? Nytt recept: en dos, två uttag.

Återbesök

Återbesök till läkare efter 3 månader.


Fyllt i migrändagbok? HIT/MIDAS? (i PER i Neuroregistret eller på papper) Vid effekt fortsatt behandling/vid avsaknad av effekt ska utsättning ske.

Återbesök/telefontid

Återbesök eller telefontid 6 månader.


Fyllt i migrändagbok? HIT/MIDAS? (i PER i Neuroregistret eller på papper) Vid effekt fortsatt behandling/vid avsaknad av effekt ska utsättning ske.

Återbesök

Återbesök till läkare 12 månader.


Migrändagbok fyra veckor före besöket? HIT? MIDAS?

Utsättning planeras.

Återbesök

Återbesök till läkare 18 månader.


Uppföljning av utsättningsförsök, behov av ny behandlingsomgång?

NT-rådets (Rådet för nya terapier) nationella utlåtande om vilka patienter som kan vara aktuella för Aimovig-behandling och hur de ska följas upp finns publicerat här »

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för nervsystemets sjukdomar

Senast ändrad 2019-11-28