Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sätt in statiner efter TIA eller ischemisk stroke för att förebygga kardiovaskulär sjukdom

Statiner har väl visad kardiovaskulärt skyddande effekt efter ischemisk stroke och transitorisk ischemisk attack, TIA. Trots detta hämtar bara två av tre patienter ut statiner ett år efter insjuknandet.

Statinbehandling rekommenderas efter ischemisk stroke eller TIA eftersom det minskar risken att insjukna i kardiovaskulär sjukdom [1]. Simvastatin (20­–)40 mg har god evidens [2]. I SPARCL-studien [3] visades att atorvastatin i högdos (80 mg) till patienter med tidigare stroke/TIA skyddar mot återinsjuknande inte bara i kardiovaskulär sjukdom utan även i stroke.

Statinbehandling rekommenderas i nationella och internationella riktlinjer som sekundärprevention efter ischemisk stroke/TIA [4–6]. Trots detta hämtar bara två av tre patienter med tidigare ischemisk stroke/TIA i Stockholm ut statiner ett år efter insjuknandet. Detta är under Socialstyrelsens målnivå på minst 75 procent [7]. En vanlig biverkan av statinbehandling är muskelvärk [8]. Vid lindriga muskelbesvär är det bra att pröva dosreduktion. Vid mer uttalade besvär är det ofta bättre att byta till ett preparat som metaboliseras annorlunda, till rosuvastatin/pravastatin i stället för simvastatin/atorvastatin.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för nervsystemets sjukdomar

Källa

  1. Amarenco P, Labreuche J, Lavallée P, Touboul PJ. Statins in stroke prevention and carotid atherosclerosis: systematic review and up-to-date meta-analysis. Stroke. 2004 Dec;35(12):2902-9
  2. Heart Protection Study Collaborative Group. MRC/BHF Heart Protection Study of cholesterol lowering with simvastatin in 20,536 high-risk individuals: a randomised placebo-controlled trial. Lancet. 2002 Jul 6;360(9326):7-22
  3. Amarenco P, Bogousslavsky J, Callahan A 3rd, Goldstein LB, Hennerici M, Rudolph AE et al; Stroke Prevention by Aggressive Reduction in Cholesterol Levels (SPARCL) Investigators. High-dose atorvastatin after stroke or transient ischemic attack. N Engl J Med. 2006 Aug 10;355(6):549-59
  4. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för strokesjukvård
  5. Sacco RL, Adams R, Albers G, Alberts MJ, Benavente O, Furie K et al; American Heart Association; American Stroke Association Council on Stroke; Council on Cardiovascular Radiology and Intervention; American Academy of Neurology. Guidelines for prevention of stroke in patients with ischemic stroke or transient ischemic attack: a statement for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association Council on Stroke: co-sponsored by the Council on Cardiovascular Radiology and Intervention: the American Academy of Neurology affirms the value of this guideline. Stroke. 2006 Feb;37(2):577-617
  6. European Stroke Organisation (ESO) Executive Committee; ESO Writing Committee. Guidelines for management of ischaemic stroke and transient ischaemic attack 2008. Cerebrovasc Dis. 2008;25(5):457-507. PubMed
  7. Socialstyrelsen. Målnivåer för hjärtsjukvård och strokevård
  8. Hippisley-Cox J, Coupland C. Unintended effects of statins in men and women in England and Wales: population based cohort study using the QResearch database. BMJ. 2010 May 20;340:c2197

Senast ändrad