Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Välj generika vid förskrivning av lamotrigin, levetiracetam, topiramat eller lakosamid

Produkter som innehåller lamotrigin, levetiracetam, topiramat och lakosamid är av författningsmässiga skäl inte generiskt utbytbara på apotek eftersom de är antiepileptika. Kostnaderna för originalpreparaten är höga, men oftast lägre för generika.

Vid nyinsättning vid epilepsi eller vid behandling på annan indikation rekommenderas därför generika av lamotrigin, levetiracetam, topiramat och lakosamid. Byte till generiskt läkemedel kan med fördel göras till patienter som inte är anfallsfria. Vid förskrivning på andra indikationer än epilepsi torde byte kunna göras utan några medicinska risker.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för nervsystemets sjukdomar

Senast ändrad