Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Riktlinjer för behandling av blefarit

Inledning

Blefarit är en inflammation i ögonlockskanten. Tillståndet kan förekomma i alla åldrar, men är vanligare hos äldre och hos personer med känslig och torr hud.

Patogenes

Det finns flera sätt att dela in blefarit utifrån bakomliggande orsak. Ofta brukar man skilja mellan bakteriell blefarit (vanligen orsakad av Stafylokocker och/eller Corynebacterium acnes) och seborroisk blefarit, men blandformer förekommer.

Blefarit ses oftare hos patienter med vissa hudsjukdomar, till exempel rosacea, seborré och atopisk dermatit.

Symtom

Vanliga symtom är brännande och skavande känsla i ögonen, som även kan kännas torra och grusiga. Likväl kan en del patienter uppleva att ögonen rinner. Ibland förekommer även klåda. Inte sällan är besvären återkommande och ibland långvariga.

Det kan ske en spridning av bakterier från ögonlockskanten till ögats bindehinna och en konjunktivit uppkommer.

Kliniska fynd

Följande fynd kan förekomma i varierande grad:

  • svullna och rodnade ögonlockskanter
  • flagor i ögonfransarna
  • ytliga kärl i ögonlockskanten
  • lokala små ansamlingar av var som uttryck för inflammation i Meiboms körtlar
  • var i tårvätskan
  • felväxande cilier
  • förlust av cilier
blefarit

Behandling

Vid handläggning av blefarit är det viktigt att informera om sjukdomens långdragna förlopp. Behandlingen är i första hand icke-farmakologisk, men ibland behövs komplettering med läkemedel. Tänk på att även behandla en associerad hudsjukdom, till exempel rosacea, seborré.

Rengöring med mjuka fuktiga kompresser en till två gånger dagligen minskar mängden bakterier och mjäll och därmed också risken för bakteriella komplikationer.

Efter rengöring rekommenderas behandling med återfuktande droppar eller salva. Tårsubstitut Pdf, 168 kB. (receptfritt) vilket kan ge lindring av symtomen.

Farmakologisk behandling

Vid mera påtaglig inflammation som inte förbättras av endast rengöring, rekommenderas behandling med antibiotikasalva Fucithalmic (fusidinsyra) eller ögonsalva innehållande antibiotika och steroider såsom Terracortril med Polymyxin B (hydrokortison, oxitetracyklin, polymyxin B). Salvan appliceras på ögonlockskanterna morgon och kväll i cirka 14 dagar men högst några gånger per år.

Remiss

De flesta patienter med blefarit kan skötas i primärvården, men svårare terapiresistenta fall bör remitteras till ögonspecialist. Även strikt ensidiga fall bör remitteras.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för ögonsjukdomar

Källa

  1. Amescua G, Akpek EK, Farid M, Garcia-Ferrer FJ, Lin A, Rhee MK et al; American Academy of Ophthalmology Preferred Practice Pattern Cornea and External Disease Panel. Blepharitis preferred practice pattern. Ophthalmology. 2019 Jan;126(1):P56-P93
  2. Lam PY, Shih KC, Fong PY, Chan TCY, Ng AL, Jhanji V, Tong L. A Review on Evidence-Based Treatments for Meibomian Gland Dysfunction. Eye Contact Lens. 2020 Jan;46(1):3-16

Senast ändrad