Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Avsluta opioidbehandling vid akut smärta inom 3–5 dygn

För att minska risken för långtidsbehandling med opioider vid icke-cancerrelaterad smärta är det viktigt att optimera doseringen vid behandling av akut smärta. Tre till fem dagars behandling är ofta tillräckligt. Detta Kloka råd bygger på klinisk erfarenhet och är i linje med de amerikanska riktlinjerna från CDC [1] som anger att opioidbehandling vid akut smärta kan avslutas inom tre dagar.

Se filmen om det Kloka rådet nedan. Klicka på kugghjulet i filmrutan om du vill välja bort textningen.

Akut smärta kan ofta behandlas utan opioider. I de fall då diagnosen och svårighetsgraden av smärtan bedöms kräva opioidanalgetika bör den lägsta effektiva dosen av kortverkande opioider väljas. Antalet förskrivna tabletter på recept bör inte överstiga den mängd som behövs under den akuta behandlingsperioden, som för flera akuta smärttillstånd är cirka tre dagar. Flera internationella riktlinjer avseende ordination av opioidanalgetika vid akut smärta förespråkar en opioidförskrivning under högst tre dagar [1-5]. I sällsynta fall är det motiverat med en längre behandlingsperiod [6,7].

Fysiskt opioidberoende uppkommer redan efter några dagars användning av opioider. Genom att såväl begränsa antalet dagar då opioider ordineras som att individuellt titrera den lägsta effektiva dosen är det möjligt att undvika behovet av nedtrappning på grund av abstinens-symtom.

Även vid postoperativ smärta, kan opioidbehandling ofta avslutas inom tre dagar. Mera omfattande kirurgi kan motivera behandling med opioidanalgetika under upp till sju och i undantagsfall upp till fjorton dagar [7].

Expertgruppen avråder från att förskriva opioidanalgetika i förebyggande syfte ifall att smärtan skulle pågå längre tid än förväntat. I så fall bör en ny bedömning göras. Långverkande opioidanalgetika rekommenderas inte vid akut smärta eftersom den längre halveringstiden och längre effektdurationen ökar risken för biverkningar.

Detta Kloka råd bygger på klinisk erfarenhet och är i linje med de amerikanska riktlinjerna från CDC [8] som anger att opioidbehandling vid akut smärta kan avslutas inom tre dagar.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för smärta och reumatiska sjukdomar

Källa

  1. Cheng D, Majlesi N. Clinical practice statement: emergency department opioid prescribing guidelines for the treatment of non-cancer related pain. Milwaukee, WI: American Academy of Emergency Medicine; 2013
  2. American College of Emergency Physicians. Maryland emergency department and acute care facility guidelines for prescribing opioids. Baltimore, MD: Maryland Chapter, American College of Emergency Physicians; 2014
  3. Paone D, Dowell D, Heller D. Preventing misuse of prescription opioid drugs. City Health Information 2011;30:23–30
  4. Thorson D, Biewen P, Bonte B, et al. Acute pain assessment and opioid prescribing protocol. Bloomington, MN: Institute for Clinical Systems Improvement; 2014
  5. Cantrill SV, Brown MD, Carlisle RJ, Delaney KA, Hays DP, Nelson LS et al; American College of Emergency Physicians Opioid Guideline Writing Panel.. Clinical policy: critical issues in the prescribing of opioids for adult patients in the emergency department. Ann Emerg Med 2012;60:499–525
  6. Washington State Agency Medical Directors’ Group. AMDG 2015 interagency guideline on prescribing opioids for pain. Olympia, WA: Washington State Agency Medical Directors’ Group; 2015
  7. Coste J, Delecoeuillerie G, Cohen de Lara A, Le Parc JM, Paolaggi JB. Clinical course and prognostic factors in acute low back pain: an inception cohort study in primary care practice. BMJ 1994;308:577–80
  8. Chu J, Farmer B, Ginsburg B, Hernandez S, Kenny J, Majlesi N. New York City emergency department discharge opioid prescribing guidelines. New York, NY: New York City Department of Health and Mental Hygiene; 2013

Senast ändrad

Publicerat
2020-12-29

Detta är ett av
2021 års Kloka råd


De Kloka råden utgår från medicinska områden där det finns stora möjligheter att förbättra läkemedelsanvändningen. Råden har tagits fram av Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupper inom olika terapiområden.