Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Byt paracetamol 665 mg till paracetamol 500 mg

Ett byte från paracetamol tablett med modifierad frisättning 665 mg till konventionell tablett 500 mg är inget problem enligt expertgruppen för smärta och reumatiska sjukdomar.

Allt sedan introduktionen av den långverkande beredningen av paracetamol har expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar varit skeptisk till mervärdet av beredningen med 665 mg paracetamol.

I den studie som jämför den långverkande beredningen med den konventionella tabletten har paracetamol 665 mg 2 x 3 jämförts med paracetamol 500 mg 2 x 4. Studien har brister eftersom det dels saknas en placebogrupp och dels var det bara en dos som jämfördes [1].

Med tanke på att den analgetiska effekten av paracetamol generellt i metaanalyser är mycket låg [2] och att den maximala paracetamoldosen till äldre är 3 gram per dygn [3] så anser expertrådet att patienter som har behandlats med paracetamol 665 mg med doseringen 2 x 3 ska kunna byta till paracetamol 500 mg 2 x 3.

Hos äldre är halveringstiden av de flesta läkemedlen fördröjd och expertrådet anser att risken för sämre analgetisk effekt med detta förfarande är minimal och att detta bör vägas mot en bättre säkerhet på grund av lägre exponering och även lägre risk för överdosering.

Carl-Olav Stiller
Docent, överläkare
ordförande i Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för smärta och reumatiska sjukdomar

Källa

  1. Bacon TH, Hole JG, North M, Burnett I. Analgesic efficacy of sustained release paracetamol in patients with osteoarthritis of the knee. Br J Clin Pharmacol. 2002 Jun;53(6):629-36
  2. Machado GC, Maher CG, Ferreira PH, Pinheiro MB, Lin CW, Day RO et al. Efficacy and safety of paracetamol for spinal pain and osteoarthritis: systematic review and meta-analysis of randomised placebo controlled trials. BMJ. 2015 Mar 31;350:h1225
  3. Rahme E, Barkun A, Nedjar H, Gaugris S, Watson D. Hospitalizations for upper and lower GI events associated with traditional NSAIDs and acetaminophen among the elderly in Quebec, Canada. Am J Gastroenterol. 2008 Apr;103(4):872-82

Senast ändrad 2020-02-19