Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ibuprofen kan motverka den antitrombotiska effekten av acetylsalicylsyra (ASA)

Expertgruppen för smärta och reumatologiska sjukdomar rekommenderar inte kombinationen lågdos-ASA och ibuprofen.

Ibuprofen har en mycket hög affinitet till COX-1, vilket kan medföra att ASA inte kan binda till detta enzym och att den antitrombotiska effekten av ASA därmed kan utebli vid samtidig användning av ibuprofen.

Effekten av ibuprofen

En enstaka dos ibuprofen 400 mg givet 2 timmar före ASA (81 mg) kan motverka den trombocythämmande effekten [1]. Trombocythämningen minskade efter 6 timmar till cirka 30 procent, vid 12 timmar till cirka 20 procent och efter 24 timmar var effekten i stort sett borta. Ibuprofen 400 mg x 3 under sex dagar, med ASA två timmar före intaget av ibuprofen, minskade trombocythämningen till 60 procent efter 12 timmar och till omkring 10 procent efter 24 timmar [1].

En epidemiologisk studie på 7 107 patienter som behandlades på grund av kardiovaskulär sjukdom tydde på att patienter som behandlades med ibuprofen och ASA hade en ökad risk för död med justerad HR 1,93 (95 % konfidensintervall:1,3–2,87). Även risken för kardiovaskulär mortalitet var ökad, HR 1,73 (95 % KI: 1,05–2,84) [2]. Författarna till denna studie konkluderar i en översiktsartikel att patienter som använder lågdos-ASA ska undvika långvarig användning av ibuprofen [3]. Även läkemedelsmyndigheten i USA, FDA, har utfärdat en liknande rekommendation [4].

Effekterna av diklofenak, naproxen

Diklofenak 50 mg x 3 påverkade inte den antitrombotiska effekten av lågdos-ASA på samma sätt som ibuprofen [1]. I ett liknande studieupplägg analyserades interaktionen mellan naproxen och ASA. Naproxen hämmade inte heller den antitrombotiska effekten av lågdos-ASA [5].

I en post hoc-analys av den så kallade TARGET-studien på patienter med artros och hög risk för hjärtinfarkt som behandlades med lågdos-ASA [6], pekar resultaten mot en ökad risk för kardiovaskulär mortalitet, icke-dödlig hjärtinfarkt eller stroke efter ett år med ibuprofen i kombination med lågdos-ASA. För kombinationen naproxen och lågdos-ASA sågs ingen motsvarande riskökning.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för smärta och reumatiska sjukdomar

Källa

  1. Catella-Lawson F, Reilly MP, Kapoor SC, Cucchiara AJ, DeMarco S, Tournier B, et al. Cyclooxygenase inhibitors and the antiplatelet effects of aspirin. N Engl J Med. 2001 Dec 20;345(25):1809-17. N Engl J Med. 2001 Dec 20;345(25):1809-17
  2. MacDonald TM, Wei L. Effect of ibuprofen on cardioprotective effect of aspirin. Lancet. 2003 Feb 15;361(9357):573-4
  3. MacDonald TM, Wei L. Is there an interaction between the cardiovascular protective effects of low-dose aspirin and ibuprofen? Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2006 Mar;98(3):275-80
  4. Food and Drug Administration U.S. Department of Health and Human Services. Concomitant use of ibuprofen and aspirin. J Pain Palliat Care Pharmacother. 2007;21(2):73-4
  5. Oldenhof J, Hochberg M, Schiff M, Brune K. Effect of maximum OTC doses of naproxen sodium or acetaminophen on low-dose aspirin inhibition of serum thromboxane B2. Curr Med Res Opin. 2010 Jun;26(6):1497-504
  6. Farkouh ME, Greenberg JD, Jeger RV, Ramanathan K, Verheugt FW, Chesebro JH et al. Cardiovascular outcomes in high risk patients with osteoarthritis treated with ibuprofen, naproxen or lumiracoxib. Ann Rheum Dis. 2007 Jun;66(6):764-70

Senast ändrad