Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Regionalt ställningstagande

Ilaris (kanakinumab) vid periodiska febersymtom, Stills sjukdom och giktartrit

Ilaris (kanakinumab) vid juvenil artrit och kryopyrinassocierade periodiska syndrom (CAPS) har varit föremål för nationell samverkan inom Regionernas samverkansmodell för läkemedel. I november 2021 avslutade NT-rådet hanteringen av Ilaris och fortsatta ställningstaganden lämnades över till de regionala läkemedelskommittéerna.

Rekommendationen från Region Stockholms läkemedelskommitté och expertgruppen för smärta och reumatologi är:

  • att av kostnadsskäl generellt avstå från behandling med Ilaris
  • att Ilaris kan användas i undantagsfall och endast efter terapikonferens och godkännande av ansvarig chef:
    • mycket svåra fall av autoinflammatoriska febersyndrom där ett stort behov av behandling föreligger och behandling med anakinra inte givit önskad effekt eller inte är genomförbart av annat skäl
    • svåra sjukdomsmanifestationer vid Stills sjukdom, systemisk juvenil idiopatisk artrit och gikt, som inte svarar på eller tolererar andra behandlingar.

Ilaris (kanakinumab) är en human monoklonal antikropp mot humant interleukin 1-beta (IL 1-beta) av IgG1/κ-isotyp. Det ges som subkutan injektion var åttonde vecka. Ilaris omfattas inte av läkemedelsförmånerna och det finns ingen hälsoekonomisk värdering gjord.

Ilaris har upphandlats regionalt, men har trots det rabatterade upphandlade priset en mycket hög behandlingskostnad. Det gör att Ilaris endast kan övervägas för de svåraste tillstånden där det inte finns något behandlingsalternativ.

Ilaris ska endast sättas in efter terapikonferens och godkännande av ansvarig chef. All behandling ska registreras i kvalitetsregistret SRQ.

Region Stockholms läkemedelskommitté
Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för smärta och reumatiska sjukdomar

Senast ändrad