Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rekommendationer för opioidbehandling vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta

För rekommendation om behandling med opioider vid långvarig icke cancerrelaterad smärta, se Viss.nu.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för smärta och reumatiska sjukdomar

Senast ändrad