Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Medel vid prostatacancer

För diagnostik, behandling och uppföljning hänvisar expertrådet till Nationellt vårdprogram prostatacancer.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för urinvägssjukdomar

Senast ändrad 2019-07-03