Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Medel vid prostatacancer

För diagnostik, behandling och uppföljning hänvisar expertrådet till Nationellt vårdprogram prostatacancer.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för urinvägssjukdomar

Senast ändrad