Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vid överaktiv blåsa är levnadsvanor och träning av bäckenbotten nummer ett, inte en tablett

Läkemedel mot trängningar och trängningsinkontinens har marginell effekt jämfört med placebo och många patienter väljer att avsluta behandlingen inom ett år. I första hand bör behandling vara icke-farmakologisk och fokus ligga på förändrade levnadsvanor och träning av blåsa och bäckenbotten. Vid utebliven effekt eller biverkningar av behandlingen ska läkemedlet sättas ut. Därför är det viktigt med noggrann uppföljning.

Se filmen om det Kloka rådet nedan. Filmen är från år 2021 men informationen stämmer fortfarande. Klicka på CC i filmrutan om du vill välja bort textningen.

Överaktiv blåsa innebär ofta påtryckande trängningar till vattenkastning, ökad miktionsfrekvens med mindre urinvolymer, samt risk för urinläckage och nokturi, vilket ofta ger nedsatt livskvalitet för patienterna. Det är därför av största vikt att patienter med överaktiv blåsa får så bra hjälp som möjligt, vilket innebär en noggrann utredning och att icke-farmakologisk behandling prövas före läkemedel. Anamnes, miktionslista och optimerad blåstömning är faktorer som bör beaktas vid utredningen.

Efter att organisk patologi har uteslutits är behandlingen vid överaktiv blåsa först och främst förändringar i levnadsvanor (till exempel normalisering av vikt och vätskeintag), blåsträning, bäckenbottenträning och olika hjälpmedel, till exempel inkontinensskydd. Först om dessa åtgärder inte har tillräcklig effekt blir det aktuellt med farmakologisk behandling. Tolterodin rekommenderas på Kloka listan. Tolterodin är ett antikolinergikum som har använts kliniskt under lång tid, och effekt och biverkningar är välkända. Effekten är dock, precis som för beta-3-agonist (mirabegron/Betmiga), marginell jämfört med placebo och behandlingen bör utvärderas efter cirka en månad. Mirabegron rekommenderas inte på Kloka listan.

På webbsidan nikola.nu finns instruktioner och verktyg som stöd vid behandling av patienter med överaktiv blåsa. Där finns bland annat instruktionsblad, filmer och tips på mobilapp som kan hjälpa patienten med blås- och bäckenbottenträning. Hänvisa eller remittera vid behov till uroterapeuter och fysioterapeuter för hjälp med träning av blåsa och bäckenbotten.

Se även avsnittet Urinträngningar och trängningsinkontinens i broschyren Klok läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre (MSÄ).

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för urinvägssjukdomar

Källa

 1. Imamura M, Williams K, Wells M, McGrother C. Lifestyle interventions for the treatment of urinary incontinence in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Dec 2;(12):CD003505
 2. Gibson W, Wagg A, Hunter KF. Urinary incontinence in older people. Br J Hosp Med (Lond). 2016 Feb;77(2):C27-32
 3. Madhuvrata P, Cody JD, Ellis G, Herbison GP, Hay-Smith EJ. Which anticholinergic drug for overactive bladder symptoms in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2012;1:CD005429
 4. Maman K, Aballea S, Nazir J, Desroziers K, Neine ME, Siddiqui E, Odeyemi I, Hakimi Z. Comparative efficacy and safety of medical treatments for the management of overactive bladder: a systematic literature review and mixed treatment comparison. Eur Urol. 2014 Apr;65(4):755-65
 5. Thiagamoorthy G, Kotes S, Zacchè M, Cardozo L. The efficacy and tolerability of mirabegron, a β3 adrenoceptor agonist, in patients with symptoms of overactive bladder. Ther Adv Urol. 2016 Feb;8(1):38-46
 6. Sussman D, Yehoshua A, Kowalski J, Lee W, Kish J, Chaudhari S et al. Adherence and persistence of mirabegron and anticholinergic therapies in patients with overactive bladder: a real-world claims data analysis. Int J Clin Pract. 2017 Mar;71(3-4)
 7. Kim TH, Lee KS. Persistence and compliance with medication management in the treatment of overactive bladder. Investig Clin Urol. 2016 Mar;57(2):84-93
 8. Kim TH, You HW, Park JH, Lee JG, Choo MS, Park WH et al. Persistence of solifenacin therapy in patients with overactive bladder in the clinical setting: a prospective, multicenter, observational study. Int J Clin Pract. 2016 Apr;70(4):351-7
 9. Balk EM, Rofeberg VN, Adam GP, Kimmel HJ, Trikalinos TA, Jeppson PC. Pharmacologic and Nonpharmacologic Treatments for Urinary Incontinence in Women: A Systematic Review and Network Meta-analysis of Clinical Outcomes. Ann Intern Med. 2019 Mar 19.
 10. Uppföljningsportalen, GUPS, Region Stockholm
 11. Hsu FC, Weeks CE, Selph SS, Blazina I, Holmes RS, McDonagh MS. Updating the evidence on drugs to treat overactive bladder: a systematic review. Int Urogynecol J. 2019 Oct;30(10):1603-1617
 12. Harding CK, Lapitan MC, Arlandis S, Bø K, Cobussen-Boekhorst H, Costantini E et al. Management of non-neurogenic female lower urinary tract symptoms. European association of urology guidelines 2023
 13. Cornu JN, Gacci M, Hashim H, Herrmann TRW, Malde S, Netsch C et al. Non-neurogenic male lower urinary tract symptoms (LUTS), incl. benign prostatic obstruction (BPO). European association of urology guidelines 2023

Senast ändrad