Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hur vacciner kan kombineras

Alla typer av inaktiverade vacciner* kan ges i kombination med andra inaktiverade och levande försvagade vacciner** samtidigt och oavsett intervall mellan doserna. Detta gäller även per orala levande försvagade vacciner***.

Levande försvagade parenterala vacciner kan ges i kombination med andra levande försvagade parenterala vacciner, samma dag eller hellre med ett intervall på fyra veckor. Om möjligt är det av flera skäl att föredra, framför allt för barn yngre än 18 månader, att vänta fyra veckor mellan vaccination med två olika levande försvagade vacciner.

* Inaktiverade vacciner mot: Difteri, Tetanus, Pertussis (DTP), Hemophilus influenzae (Hib), pneumokocker, influensa, hepatit A, hepatit B, TBE, tyfoidfeber (intramuskulärt), meningokocker, japansk encefalit, rabies, humant papillom virus (HPV), kolera (oralt).
** Levande parenterala försvagade vacciner mot: Tuberkulos (BCG), Gula febern, mässling/påssjuka/röda hund (MPR), vattkoppor, bältros.
*** Levande perorala försvagade vacciner mot: tyfoidfeber (oralt, från 5 år), rotavirus.

Eftersom MPR-vaccinationen kan försvaga tuberkulinreaktionen bör man vänta fyra veckor efter MPR-vaccinationen med att sätta/testa med PPD/IGRA.Om PPD eller IGRA test sätts/tas först så kan MPR ges därefter utan särskilt intervall.

OBS! Egna kombinationer av vacciner i samma spruta får inte göras.

Kombinationer av vacciner och immunoglobulin

Immunoglobuliner intramuskulärt försvagar effekten av levande försvagade vacciner mot till exempel mässling, påssjuka, röda hund och vattkoppor upp till tre månader efter injektion.

Efter given MPR-vaccination vänta i minst tre veckor med immunoglobulin.

För intravenösa immunoglobuliner (ivIG) gäller särskilda regler – kontakta barnspecialist. Blod kan innehålla antikroppar, som försvagar effekten av levande försvagade vacciner, därför bör man vänta tre månader med MPR efter en blodtransfusion.

Specifika immunoglobuliner (till exempel tetanus, difteri, rabies, hepatit B) ges ofta i samband med primärimmunisering.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för vaccinationer

Senast ändrad 2019-07-03