Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Om vaccinerna

Vaccination mot humant papillomvirus (HPV)

Infektion med HPV är den vanligaste orsaken till livmoderhalscancer hos kvinnor. Vaccination före sexuell debut skyddar mot två tredjedelar av de HPV-virustyper som orsakar livmoderhalscancer. Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrift ska elevhälsan, från och med den 1 januari 2010, erbjuda alla vårdnadshavare till flickor 10–12 års ålder, det vill säga flickor som är födda 1999 eller senare, att låta vaccinera flickorna mot HPV. Vaccinet finansieras av staten. Kommun och landsting står för kostnaderna för själva vaccinationerna.

I Stockholms läns landsting erbjuds kvinnor upp till 18–26 år kostnadsfri vaccinering till och med 2016. Flickor mellan 9–13 år har ett mycket bättre svar på vaccinationen, mätt som antikroppar, än äldre flickor och därför är det av vikt att ge vaccinationen i den åldern. Två olika vacciner finns på marknaden, Gardasil och Cervarix. Gardasil är det vaccin som för närvarande är upphandlat i Sverige. Gardasil ger skydd mot de två serotyper som orsakar merparten av cervixcancer, samt två typer som orsakar kondylom, könsvårtor. Ett 9-valent vaccin är på väg.

Dosering

Sedan den 1 januari 2015 är ett tvådosschema godkänt för vaccination med Gardasil av barn 9–13 år. Doserna ska ges med minst sex månaders mellanrum. Vaccinet mot HPV erbjuds inom elevhälsan till friska flickor som i regel går i årskurs 5.

  • Tvådosschema gäller således enbart för barn 9–13 år.
  • Tredosschema måste även fortsättningsvis ges till barn som är 14 år eller äldre och vuxna, samt till immunsupprimerade barn.
  • I ett tredosschema rekommenderas de två första doserna att ges med 1–2 månaders mellanrum och att intervallet mellan dos två och tre ska vara minst 4–5 månader.

Den som har påbörjat ett tredosschema och fått de två första doserna måste även ges en tredje dos. Det går inte att räkna två doser med enbart två månaders intervall som ett tvådosschema, utan det måste vara ett intervall på minst sex månader.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för vaccinationer

Senast ändrad 2019-07-03