Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

HPV-vaccination rekommenderas till ovaccinerade män till och med 26 år

HPV- vaccination av män minskar risken för kondylom och analcancer. Därför rekommenderas vaccin till alla ovaccinerade män till och med 26 års ålder. På grund av den ökade risken för analcancer bland män som har sex med män rekommenderas även HPV-vaccination till och med 45 års ålder i den gruppen.

Humant papillomvirus (HPV) kan orsaka cellförändringar och cancer i könsorgan, analt samt i mun och svalg. Flickor erbjuds HPV-vaccination i femte klass sedan år 2012, pojkar sedan år 2020. En så kallad ”ikapp-vaccination” har i olika former erbjudits kvinnor upp till 28 års ålder, nu senast i projektet Utrotning av livmoderhalscancer [1].

Incidensen av HPV-relaterad svalgcancer ökar och risken är nästan tre gånger högre för män. Av ännu oklar orsak har män också mindre chans att läka ut en oral HPV-infektion [2]. Män som har sex med män (MSM) bedöms ha cirka 20 gånger ökad risk för analcancer jämfört med heterosexuella män och en svensk studie har visat en kraftigt ökad risk för analcancer bland MSM som lever med hiv, vilket är också visats i internationella studier [3, 4].

HPV-vaccination av män till och med 26 års ålder har visat statistiskt signifikant minskning av kondylom, förstadier av analcancer och analcancer i vaccinationsgrupp jämfört med placebo [5]. Effektstudier för HPV-vaccination av män >26 år saknas.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för vaccinationer och Smittskydd Stockholm rekommenderar att:

  • Alla ovaccinerade pojkar och män till och med 26 års ålder vaccineras mot HPV.
  • Ovaccinerade män/transkvinnor som har sex med män vaccineras mot HPV till och med 45 års ålder.

Smittskydd Stockholm
Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för vaccinationer

Källa

  1. Läkartidningen. Regionerna laddar för att utrota livmoderhalscancer. Nyhet 2022-09-08
  2. Gormley M, Creaney G, Schache A, Ingarfield K, Conway DI. Reviewing the epidemiology of head and neck cancer: definitions, trends and risk factors. Br Dent J. 2022;233(9):780-6
  3. Malmström S, Wagner P, Yilmaz A, Svedhem V, Carlander C. Failure to restore CD4+ cell count associated with infection-related and noninfection-related cancer. AIDS. 2022;36(3):447-57
  4. Clifford GM, Georges D, Shiels MS, Engels EA, Albuquerque A, Poynten IM, et al. A meta-analysis of anal cancer incidence by risk group: Toward a unified anal cancer risk scale. Int J Cancer. 2021;148(1):38-47
  5. Goldstone SE, Giuliano AR, Palefsky JM, Lazcano-Ponce E, Penny ME, Cabello RE, et al. Efficacy, immunogenicity, and safety of a quadrivalent HPV vaccine in men: results of an open-label, long-term extension of a randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Infect Dis. 2022;22(3):413-25

Senast ändrad