Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

HPV-vaccination rekommenderas till alla ovaccinerade till och med 26 år

HPV-vaccination av pojkar och flickor i skolan är ett effektivt sätt att förebygga och utrota HPV-relaterad cancer. För att förstärka effekten rekommenderas alla ovaccinerade till och med 26 år, och oavsett kön, HPV-vaccinering. HPV-vaccin kan även övervägas till vissa högriskgrupper till och med 45 års ålder.

Humant papillomvirus (HPV) kan orsaka cellförändringar och cancer i könsorgan, analt samt i mun och svalg. Flickor erbjuds HPV-vaccination i femte klass sedan år 2012, pojkar sedan år 2020. En så kallad ikapp-vaccination har i olika former erbjudits kvinnor upp till 28 års ålder, nu senast i projektet Utrotning av livmoderhalscancer [1].

Incidensen av HPV-relaterad svalgcancer ökar och risken är nästan tre gånger högre för män. Av ännu oklar orsak har män också mindre chans att läka ut en oral HPV-infektion [2]. Män som har sex med män (MSM) bedöms ha cirka 20 gånger ökad risk för analcancer jämfört med heterosexuella män och en svensk studie har visat en kraftigt ökad risk för analcancer bland MSM som lever med hiv, vilket är också visats i internationella studier [3, 4].

HPV-vaccination av kvinnor till och med 26 års ålder minskar risken för livmodertappscancer men även hos män i samma åldersgrupp minskar risken statistiskt signifikant för kondylom, förstadier av analcancer och analcancer i vaccinationsgrupp jämfört med placebo [5]. Ikapp-vaccination till och med 26 år rekommenderas därmed för alla ovaccinerade.

Eftersom risken för HPV-relaterad cancer är generellt högre hos MSM, personer som lever med hiv, kvinnor som har koniserats på grund av cellförändringar på livmoderhalstappen och personer som har organ- eller stamcellstransplanterats kan vaccinering övervägas till dessa grupper till och med 45 års ålder [6–9].

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för vaccinationer och Smittskydd Stockholm rekommenderar vaccination mot HPV till alla ovaccinerade individer till och med 26 års ålder. Vaccin kan även övervägas till ovaccinerade individer till och med 45 års ålder i följande grupper med tanke på ökad risk för HPV-relaterad cancer: män som har sex med män (MSM), personer som lever med hiv, kvinnor som har koniserats för cellförändringar på livmoderhalstappen samt patienter som ska organtransplanteras eller har stamcellstransplanteras (efter behandlande läkares bedömning).

Smittskydd Stockholm
Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för vaccinationer

Källa

  1. Läkartidningen. Regionerna laddar för att utrota livmoderhalscancer. Nyhet 2022-09-08
  2. Gormley M, Creaney G, Schache A, Ingarfield K, Conway DI. Reviewing the epidemiology of head and neck cancer: definitions, trends and risk factors. Br Dent J. 2022;233(9):780-6
  3. Malmström S, Wagner P, Yilmaz A, Svedhem V, Carlander C. Failure to restore CD4+ cell count associated with infection-related and noninfection-related cancer. AIDS. 2022;36(3):447-57
  4. Clifford GM, Georges D, Shiels MS, Engels EA, Albuquerque A, Poynten IM, et al. A meta-analysis of anal cancer incidence by risk group: Toward a unified anal cancer risk scale. Int J Cancer. 2021;148(1):38-47
  5. Goldstone SE, Giuliano AR, Palefsky JM, Lazcano-Ponce E, Penny ME, Cabello RE, et al. Efficacy, immunogenicity, and safety of a quadrivalent HPV vaccine in men: results of an open-label, long-term extension of a randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Infect Dis. 2022;22(3):413-25
  6. Liu G, Sharma M, Tan N, Barnabas RV. HIV-positive women have higher risk of human papilloma virus infection, precancerous lesions, and cervical cancer. AIDS. 2018 Mar 27;32(6):795-808
  7. Jentschke M, Kampers J, Becker J, Sibbertsen P, Hillemanns P. Prophylactic HPV vaccination after conization: A systematic review and meta-analysis. Vaccine. 2020 Sep 22;38(41):6402-6409
  8. Savani BN, Stratton P, Shenoy A, Kozanas E, Goodman S, Barrett AJ. Increased risk of cervical dysplasia in long-term survivors of allogeneic stem cell transplantation--implications for screening and HPV vaccination. Biol Blood Marrow Transplant. 2008 Sep;14(9):1072-1075
  9. Miotto IZ, Festa Neto C, de Oliveira WRP. Cutaneous infections from viral sources in solid organ transplant recipients. Transpl Immunol. 2023 Jun;78:101838

Senast ändrad