Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pneumokockvaccination till högriskgrupper – uppdaterad rekommendation

Bakgrund

Pneumokocker innefattar cirka 100 serotyper, och vissa av dem kan i större utsträckning orsaka invasiv pneumokocksjukdom och utveckla antibiotikaresistens. Några patientgrupper har en mycket ökad risk, jämfört med motsvarande åldersgrupper utan samma sjukdomar, att drabbas av invasiv pneumokocksjukdom. Pneumokockvaccination med konjugerat polysackaridvaccin infördes i barnvaccinationsprogrammet i Region Stockholm 2007 och i hela Sverige 2009. Sedan dess har antalet fall av invasiv sjukdom hos de allra minsta minskat signifikant. De serotyper som ingår i barnvaccinet har också minskat generellt i alla åldersgrupper som orsak till invasiv sjukdom. Incidensen av invasiv sjukdom med icke-vaccinserotyper hos vuxna riskgrupper och äldre individer ligger dock relativt oförändrad och denna grupp behöver därför vaccin med fler serotyper än barnen.

Pneumokockvaccinutvecklingen är dynamisk och de senaste året har konjugerade polysackaridvacciner med skydd mot fler serotyper än tidigare godkänts av Läkemedelsverket, vilket gör att det finns olika typer av vaccin att förhålla sig till beroende på ålder och riskfaktorer för svår pneumokocksjukdom.

Rekommendation om vaccination i högriskgrupper

Utifrån ovanstående bakgrund och med utgångspunkt i Folkhälsomyndighetens rekommendation för pneumokockvaccination till högriskgrupper från maj 2022 rekommenderas det 20-valenta konjugerade polysackaridvaccinet till nedanstående högriskgrupper, i vissa fall (markerade med *) i kombination med det okonjugerade 23-valenta polysackaridvaccinet för optimalt skydd (då ges alltid det konjugerade vacccinet först och med minst åtta veckors intervall till det okonjugerade):

  • Patienter med hypospleni/aspleni.*
  • Patienter med kraftig medicinsk immunsuppression till exempel organ- eller stamcellstransplanterade patienter, pågående cytostatikabehandling, högdos kortison (>15 mg/dag) eller behandling med flera immunsuppressiva läkemedel. Vissa patienter i denna grupp kan behöva maximalt serotypsskydd och efter individuell bedömning ges då även det 23-valenta vaccinet.*
  • Patienter med likvorläckage.*
  • Patienter med nefrotiskt syndrom.
  • Patienter med cystisk fibros.
  • Patienter med cochleaimplantat.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för vaccinationer

Senast ändrad