Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Splenektomerade, vägledning för vaccination av vuxna patienter inför eller efter splenektomi

Bakgrund
Efter splenektomi ökar risken för invasiv infektion (meningit och sepsis) orsakad av kapslade bakterier. Risken avtar dock med tid efter ingreppet. Om underliggande immunsupprimerande sjukdom var orsaken till ingreppet så är risken ytterligare ökad. Denna vägledning är övergripande och andra schema/vaccin kan ibland vara aktuella hos vissa patientgrupper, till exempel vid hematologiska sjukdomar.

När ska vaccinerna ges
Vaccinationerna ska helst vara avslutade två veckor före splenektomin. Alternativt påbörjas vaccineringen tidigast två veckor efter ingreppet.

Vem ansvarar för att vaccinering utförs och bör stå för kostnaden
Kliniken som beslutar om ingreppet ansvarar för att den profylaktiska vaccinationen utförs före och/eller till och med cirka två månader efter splenektomin (det vill säga för en eller två doser pneumokockvaccin och två doser meningokockvaccin).

Säsongsinfluensavaccin

Rekommenderas årligen. Vaccinationen är gratis för riskgrupper och kan göras på vårdcentral eller vaccinationsmottagning. Informera patienten om detta.

Pneumokockvaccin

Polysackaridvaccin 23-valent (PPV23) Pneumovax och konjugatvaccin 13-valent (PCV13) Prevenar13.

Till tidigare inte pneumokockvaccinerad

En dos av PCV13 ges intramuskulärt följt av en dos PPV23 med minst åtta veckors intervall dem emellan. Om sjukdomen inte medger minst åtta veckor före operationen kan PCV13 ges två veckor före ingreppet och PPV23 sex veckor efter. Vid akut/traumatisk splenektomi påbörjas vaccination två veckor efter ingreppet.

Splenektomi

Revaccination
PPV23 kan upprepas en gång när det gått minst fem år sedan den första dosen med PPV23. Behovet av revaccination med ytterligare doser av pneumokockvaccin är för närvarande inte fastställt.

Till tidigare vaccinerad med polysackaridvaccin PPV23

En dos PCV13 ges tidigast ett år efter senaste dosen av PPV23.

Revaccination
PPV23 kan upprepas en gång när det gått minst fem år sedan den första dosen med PPV23. Behovet av revaccination med ytterligare doser av pneumokockvaccin är för närvarande inte fastställt.

Meningokockvaccin

Två fyrvalenta (ACWY) konjugatvaccin, Menveo och Nimenrix. Meningokock grupp B vaccin, Bexsero.

Till tidigare inte meningkockvaccinerad

Konjugerat vaccin ACWY två doser med minst två månaders mellanrum (en månad om nödvändigt). Meningokock grupp B vaccin två doser med minst en månads mellanrum.

Boosterdos
Booster med konjugerat vaccin ACWY efter fem år. Behovet av ytterligare boosterdoser av konjugerat meningokockvaccin ACYW är för närvarande inte fastställt. Inga data finns för när booster med meningokock grupp B vaccin bör ges.

Förnyelsedos vid splenektomi av tidigare meningokock ACYW och B vaccinerade

En dos av vaccin mot meningokocker ACYW om det gått mer fem år sedan föregående dos.

Då skyddet efter grundvaccination mot meningokock grupp B sannolikt är relativt kortvarigt rekommenderas alla tidigare vaccinerade mot meningokocker grupp B inför splenektomi en förnyelsedos om det gått mer än två månader sedan föregående dos. När ytterligare boosterdos mot meningokock grupp B bör ges är det alltjämt oklart.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för vaccinationer

Senast ändrad 2020-06-16

Senast uppdaterat
2017-10-13
(ursprungligen publicerat 2014-10-30)