Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vaccinations­bedömning av elever från Ukraina

Med anledning av ökat behov av information om komplettering av vaccinationer till barn från Ukraina har företrädare för elevhälsan i Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för vaccinationer tagit fram denna information. På så sätt kan vi nå alla kommuner/skolor och verka för en mer likvärdig bedömning. I statistiken ses att vaccinationstäckningen är bristfällig hos barn från Ukraina födda efter 2008.

Vid komplettering av vaccinationer hos barn som inte är vaccinerade enligt det allmänna vaccinationsprogrammet hänvisas till Folkhälsomyndighetens vägledning: Vaccination av barn och ungdomar – Vägledning för vaccination enligt föreskrifter och rekommendationer.

Skolbarn som följt schemat bör ha fått

  • BCG-vaccin (tuberkulos).
  • Tre doser mot hepatit B.
  • Tre primärdoser mot polio första levnadsåret med påfyllnadsdoser vid 18 månader, 6 års ålder samt 14 års ålder, OPV eller IPV+OPV.
  • Tre täta primärdoser DTP (difteri, tetanus och pertussis) första levnadsåret med en påfyllnadsdos DTP vid 18 månaders ålder, en dos DT vid 6 års ålder samt en Td vid 16 års ålder.
  • MPR (mässling, påssjuka, och röda hund) vid 12 månaders ålder samt vid 6 års ålder.

Rekommendation vid vaccinationsbedömning av barn och ungdomar från Ukraina

  • DTP-Polio – ge en andra påfyllnadsdos (dos 4) liberalt om tveksamhet kring vaccinationsstatus. Då behövs inte IPV ges separat.
  • IPV (inaktiverat poliovaccin) – vi bedömer att samtliga skolbarn och ungdomar födda 2014 eller tidigare behöver en dos IPV om de inte kan uppvisa vaccinationsdokument där det tydligt framgår att de fått IPV.
  • MPR – enligt WHO ser vaccinationstäckningen bra ut för ungdomar födda 2008 och tidigare, samt barn födda 2018 och senare. Vid minsta tveksamhet ordinera MPR!
  • HPV – behöver ordineras till samtliga flickor från och med åk 5, samt till pojkar födda 2009 och senare.
Tabell över nuvarande vaccinationsprogram i Ukraina

Vaccine

Schedule

Entire country

Comment

BCG

3 days

Yes


DT

6 years

Yes


DTwP

2, 4, 6, 18 months

Yes


DTwPHibHepB

2 months

Yes

from June 2019

HepB_pediatric

1 day, 2, 6 months

Yes


IPV

2, 4 months

Yes


MMR

12 months, 6 years

Yes


OPV

6, 18 months, 6, 14 years

Yes


Td

16 years

Yes


Uppskattad täckningsgrad av vaccinationer i procent enligt WHO i Ukraina

Tabell över uppskattad täckningsgrad av vaccinationer i procent enligt WHO Pdf, 126.4 kB.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för vaccinationer

Senast ändrad