Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Behandling av myom med ulipristal

Vid behandling med ulipristal (Esmya) vid myom rekommenderas monitorering med leverfunktionsprover. Esmya ska inte användas av kvinnor med leversjukdom.

Progesteronreceptormoduleraren ulipristal (Esmya; 5 mg x 1) har som huvudindikation preoperativ (upp till tre månader) behandling av symtomgivande myom. Esmya har oftast god och snabbt insättande effekt på menometrorragier och kan få myom att krympa signifikant.

Då kirurgisk behandling (myomextirpation eller hysterektomi) inte är aktuellt kan myom med måttliga till svåra symtom behandlas intermittent. Behandlingen ges då i perioder om tre månader med en menstruation emellan (i första hand för att skydda uterusslemhinnan mot hypertrofi).

På grund av en mycket låg men viss risk för leverskada är Esmya helt kontraindicerat vid leversjukdom.

Följande anvisningar gäller för övervakning av leverfunktionen vid Esmya-behandling av leverfriska:

Leverfunktionsprover måste tas innan behandling påbörjas och behandling ska inte initieras om ALAT eller ASAT överskrider två gånger det övre referensvärdet. Leverfunktionsprover måste tas åtminstone varje månad under de första två behandlingskurerna och vid fler behandlingskurer måste leverfunktionen testas en gång innan varje ny behandling och när det är kliniskt indicerat. Leverprover ska också tas 2–4 veckor efter avslutad behandling. Om ALAT- eller ASAT-nivåer stiger till mer än tre gånger det övre referensvärdet ska behandlingen avbrytas.

Vid upprepad intermittent behandling bör endometriet kontrolleras minst en gång om året, i icke behandlingsfas (efter menstruation). Vid kvarstående endometriehyperplasi efter menstruation tas biopsi.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för kvinnosjukdomar och förlossning

Källa

  1. Fass. Esmya produktinformation
  2. Läkemedelsverket. Risk för leverskada med Esmya – nya åtgärder införs. Nyhet 2018-06-05
  3. Läkemedelsverket. Nya åtgarder för att minimera risk för sällsynt men allvarlig leverskada med Esmya mot myom. Nyhet 2018-05-21
  4. PRAC. PRAC recommends new measures to minimise risk of rare but serious liver injury with Esmya for fibroids 2018-05-18

Senast ändrad 2019-07-01