Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Riktlinjer för trombosprofylax vid ortopedisk kirurgi

Riktlinjer för trombosprofylax vid ortopedisk kirurgi. Gemensamt PM inom Region Stockholm.

Läs dokumentet »

Dokumentet har granskats av Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för plasma och vissa antitrombotiska läkemedel.

Senast ändrad 2019-03-19