Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rekommendationer vid ADHD

För diagnostik, levnadsvanor, övrig behandling och uppföljning,
hänvisar expertrådet till dokumenten om ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) på Psykiatristöd och Viss.

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för psykiatriska sjukdomar

Senast ändrad 2019-03-06