Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hästkastanjextrakt - dokumenterat för korttidsbehandling av venös insufficiens

Expertgruppens utlåtande om hästkastanjextrakt

Kompressionsbehandling har en omfattande dokumentation vid kronisk venös insufficiens och bör därför vara förstahandsterapi. Behandling med hästkastanjextrakt är ett alternativ för korttidsbehandling av detta tillstånd hos patienter med milda-måttliga besvär som inte tolererar kompressionsbehandling. Långtidsbehandling måste dock vara bättre dokumenterad innan man kan rekommendera behandlingen fullt ut.

Läksaks expertgrupp för hudsjukdomar

Naturläkemedlen Venastat och Venokan innehåller extrakt av hästkastanjfrö, som i kliniska prövningar visats kunna minska symtom vid kronisk venös insufficiens. Bäst dokumenterad är effekten på bensvullnad. Hästkastanjextrakt saknar effekt- och biverkningsdokumentation vid användning längre tid än tre månader, trots att behandlingen avser en kronisk åkomma. Förebyggande effekt mot allvarliga komplikationer till kronisk venös insufficiens, såsom bensår, är inte visad.

Läkemedelsverket godkände Venastat och Venokan som naturläkemedel den 6 september 2002, för behandling av symtom vid kronisk venös insufficiens. Kommersiella hästkastanjpreparat har sedan 1960-talet använts i Centraleuropa på denna indikation.

Oklar verkningsmekanism

Experimentella studier visar att hästkastanjextrakt har antiödematösa och vensammandragande effekter. Verkningsmekanismen vid kronisk venös insufficiens är dock oklar.

Extrakt av hästkastanjfrö innehåller ett flertal kemiska komponenter där triterpenglykosiden ß-aescin tillskrivs de farmakologiska effekterna. Innehållet av ß-aescin i Venastat respektive Venokan är standardiserat till 50 mg per kapsel respektive depottablett.

Klinisk erfarenhet indikerar att hästkastanjextrakt har en gynnsam säkerhetsprofil med framför allt milda gastrointestinala biverkningar. Dess metabolism och eventuella läkemedelsinteraktioner är ofullständigt klarlagda. Läkemedelsverket rekommenderar försiktighet vid behandling av patienter med nedsatt njur- och leverfunktion. Preparaten skall inte användas under graviditet eller vid amning.

Bäst på bensvullnad

Cochranerapporten "Horse Chestnut Seed Extract For Chronic Venous Insufficiency" visar att hästkastanjextrakt är mer effektivt än placebo vid korttidsbehandling av mild till måttlig kronisk venös insufficiens. Bäst dokumenterad är effekten på bensvullnad. Skillnaden i reduktion av underbensvolym mellan aktiv behandling och placebo är i storleksordningen 60 ml efter två till tolv veckors behandling. Effekten är långsamt insättande. God effekt på symtom såsom smärta och klåda framhålls i Cochranerapporten trots att studieunderlaget för dessa slutsatser är bristfälligt. Patienter med uttalad venös insufficiens och/eller bensår är generellt exkluderade ur studierna.

En studie (n=240) visar att hästkastanjextrakt och kompressionsstrumpor klass II (milt verkande, 23-32 mm Hg), har likvärdig ödemreducerande effekt efter tolv veckors behandling.

Marknadsförs för långtidsbehandling

Tillverkaren av Venastat framhåller i reklamannonser publicerade i Läkartidningen, att preparatet är för långtidsbruk. Men det saknas effekt- och biverkningsdokumentation för användning av hästkastanjpreparat under längre tid än tre månader, vilket gör att långtidsbehandling inte kan rekommenderas.

Däremot kan hästkastanjextrakt vara ett alternativ för korttidsbehandling av kronisk venös insufficiens hos patienter med milda-måttliga besvär som inte tolererar kompressionsbehandling.

Pauline Raaschou, ST-läkare
Birgitta Norstedt Wikner, Specialistläkare
Avd för klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Källa

  1. Pittler, MH, Ernst, E. Horse Chestnut Seed Extract for Chronic Venous Insufficiency (Cochrane Review) In: The Cochrane Library, Issue 3, 2003.
  2. Diehm, C. Comparisons of Leg Compression Stocking and Oral Horse Chestnut Seed Extract Therapy in Patients with Chronic Venous Insufficiency. The Lancet 1996; 292-294. PubMed

Fler referenser finns i den utförliga granskningen av hästkastanjextrakt.

Senast ändrad

Läkemedel
Aesculum hippocastanum (hästkastanjextrakt) (Venastat, Venokan)

Företag
Boehringer Ingelheim AB, Pharma Hus AB/Pharma Nord

Godkänt för försäljning
2002-09-06

Publicerat
2004-04-23