Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Roller och kontaktuppgifter

Publicerat 2018-04-16

Samverkansgruppen för nya läkemedel i Region Stockholm

Kontaktperson: Kristina Aggefors
kristina.aggefors@sll.se

Stockholms medarbetare i den nationella samverkansmodellen

NT-rådet
Gerd Lärfars, Johannes Blom
gerd.larfars@sll.se, johannes.blom@sll.se

Landstingsrepresentant
Magnus Thyberg
magnus.thyberg@sll.se

Horizon scanning
Marie Persson, Helena Ramström
marie.e.persson@sll.se, helena.ramstrom@sll.se

Uppföljning
Kristina Aggefors
kristina.aggefors@sll.se

Marknadsfunktionen
Ulf Törnqvist
ulf.tornqvist@sll.se

Senast ändrad 2019-08-29