Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

10 000 kr till vårdcentraler som uppfyller kraven i Patientsäkerhetssatsningen

Publicerat 2013-09-13

Vårdcentraler som förser sina förskrivare med individuella förskrivarprofiler för antibiotika samt har ett kollegialt reflekterande möte om förskrivningen kan få 10 000 kr i bonus till enheten. Stramas enkät om vårdcentralens arbete kring detta ska vara inskickad senast 20 september 2013.

Önskemål om er medverkan i Patientsäkerhetssatsningen 2013 Pdf, 38.8 kB.

Förslag på reflekterande möte Pdf, 37.5 kB.

Strama Stockholm

Senast ändrad